Αποστολοπούλου Ιωάννα

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 244

Τελευταία ενημέρωση: 04-01-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.