Αποστολοπούλου Ιωάννα

Διεύθυνση Διοικητικού , Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 244 | | fax: 210-8239 622