Ανδρούτσου Αικατερίνη

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας , Υπηρεσίες Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 701