Αναστασίου Σοφία

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων , Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής , Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Τηλέφωνο: 210 - 8203 113