Ανασοντζή Ελένη

Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων , Γραφείο Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Τηλέφωνο: 210 - 8203 269