Αλεξανδρή Χαρά

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 856 | fax: 210-8203 880