Αλεξανδρής Γιώργος

Διεύθυνση Μηχανογράφησης , Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (NOC) , Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 900