Αλεξανδρής Γιώργος

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο: 210 - 8203 900