ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος, Γραφείο Επικ. Καθηγήτριας κας Ε.Καφέζα
Τηλέφωνο: 210 - 8203 165

Καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007-2011).

Σπούδασε Οικονομικά στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη London School of Economics (M.Sc. στη Στατιστική) και στο University of Warwick (Ph.D. στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία). Έχει διδάξει στο Surrey European Management School (University of Surrey) και στο Strathclyde Graduate Business School (University of Strathclyde). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως, International Review of Economics and Business, Journal of Global Marketing, Journal of Applied Business Research, Journal of European Industrial Training, Management Decision, European Business Review, Gender in Management, The Journal of Product & Brand Management κ.α.), σε συλλογικούς τόμους, σε πρακτικά συνεδρίων, καθώς και μεγάλο αριθ-μό τεχνικών αναφορών.

Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική και συμβουλευτική εμπειρία, έχοντας εκπονήσει μεγάλο αριθμό μελετών για πολυεθνικές επιχειρήσεις, πρεσβείες και κρατικούς οργανισμούς και έχει διατελέσει σύμβουλος διαχείρισης (Project Manager) σε δύο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): της Κεντρικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΜΟΔΑ ΧΡΩΜΑ ΑΕ, Βιομηχανία Συνθετικού Δέρματος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και Μέλος Δ.Σ. του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Ο καθηγητής Χαλικιάς είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ο.Π.Α και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 13-04-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.