Στουραΐτης Σοφοκλής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 236

O Σοφοκλής Στουραΐτης ανήκει στο τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Έχει πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Πατρών με κατεύθυνση Πληροφορικής & Υπολογιστικών Μαθηματικών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.