ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος, Γραφείο 2
Τηλέφωνο: 210 - 8203 494

Τελευταία ενημέρωση: 18-02-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.