ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 370

Ο Δρ. Χρήστος Λάζαρης είναι μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αναγορευτεί διδάκτορας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μελετώντας τις θεματικές περιοχές του Omnichannel Retailing, της Ατμόσφαιρας Καταστήματος και της Συμπεριφοράς Καταναλωτή, ακολουθώντας διεπιστημονική προσέγγιση. Στη διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνεται φροντιστηριακό και εργαστηριακό έργο σε μαθήματα όπως "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία", "Πληροφοριακά Συστήματα Customer Relationship Management", "Ψηφιακό Μάρκετινγκ", "Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου", "Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων", κ.α. Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) στις Επιστήμες των Αποφάσεων (International MBA) με ειδίκευση Ηλεκτρονικού Εμπορίου, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι μέλος του ερευνητικού κέντρου Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2001, και της ερευνητικής ομάδας IMES (Interactive Marketing and Electronic Services) έχοντας συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται τόσο σε Κοινωνικές (Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή), όσο και σε Εφαρμοσμένες Επιστήμες (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Κινητό Επιχειρείν, Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής, Πληροφοριακά Συστήματα). Στο παρελθόν έχει, επίσης, διατελέσει Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε εταιρείες Λιανεμπορίου και Πληροφορικής.

Google Scholar profile 

ResearchGate profile

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 28-05-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.