ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 411

Ο Γεώργιος Καρύδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Έδρα Jean Monnet. Είναι πτυχιούχος (MA) του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1985) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), Universite De Paris I- Sorbonne, France (1991).

Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνόγλωσσα και Ξενόγλωσσα Περιοδικά, σε θέματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού, κυρίως, Δικαίου, και ειδικότερα σε θέματα Δικαίου του Ανταγωνισμού. Έχει συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια και σημαντικό διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού σχετικά με Συμβάσεις Διανομής, Συγχωνεύσεις, Κρατικές Ενισχύσεις και στις Γενικές Αρχές Κοινοτικού Δικαίου σχετικά με Κατάχρηση Δικαιώματος, Δημόσια Τάξη και Έννοια Γενικού Συμφέροντος.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-03-2021

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.