ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 411

Ο Γιώργος Καρύδης είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Έδρας Jean Monnet. Είναι πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1985) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), Universite De Paris I- Sorbonne, France (1991).

Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα Ελληνόγλωσσα και Ξενόγλωσσα Περιοδικά, σε θέματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού, κυρίως, Δικαίου, και ειδικότερα σε θέματα Δικαίου Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων. Έχει συγγράψει μονογραφίες και διδακτικά εγχειρίδια. Έχει επίσης συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια και σημαντικό και πολυσχιδές διδακτικό έργο στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις ουσιαστικές και δικονομικές πτυχές του Ενωσιακού Δικαίου του Ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, στο Δίκαιο της εσωτερικής αγοράς και της ρύθμισης των αγορών, στις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και στη σχέση ενωσιακού και διεθνούς δικαίου.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 29-08-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.