Γρηγοράκακης Σταύρος

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
School of Business
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 8203 372 / 210 - 210-8203 236

Απόφοιτος Λεοντείου Λυκείου Πατησίων (1989) Πτυχίο Φυσικής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1994) Πτυχίο Παρατηρητή Μετεωρολόγου Γ΄ Ελληνική Αεροπορία (1995) Master Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997)

Στη συνέχεια των σπουδών μου ασχολήθηκα με την επέκταση της διδακτορικής μου έρευνας πάνω στο αντικείμενο της εργαστηριακής μέτρησης του βαθμού επιτυχίας της αιμοκάθαρσης σε νεφροπαθείς με την μέθοδο TSDC μέθοδος που δεν παρήγαγε μέχρι τότε αξιόπιστα αποτελέσματα (1995-1999) σε υγρά δείγματα. Στην διάρκεια της έρευνας ανέπτυξα πρωτοποριακό εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης φασμάτων που βελτίωσε την διεισδυτικότητα της μεθόδου σε πολύπλοκα φάσματα. Η έρευνα αυτή ολοκληρώθηκε με δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια αλλά οι ανυπέρβλητοι περιορισμοί της μεθόδου TSDC στα υγρά δείγματα οδήγησαν στην αίτησή μου για αλλαγή θέματος.

Μετά την αποδοχή της αλλαγής θέματος διδακτορικού ασχολήθηκα με την έρευνα πάνω στις πρόδρομες σεισμικών συμβάντων ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές (1999-2001) συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του Πανελληνίου δικτύου μετρήσεων της ομάδας των κυρίων Βαρώτσου και Ευταξία ενασχόληση η οποία διακόπηκε λόγω διορισμού μου στο Οικονομικό Πανεπιστημίου .

Από το 2000 εργάζομαι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητής Επιστήμης, από το 2002 ώς μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού σαν Διαχειριστής του Πληροφοριακού Συστήματος του Τμήματος, Υπεύθυνος ορθής λειτουργίας των Εκπαιδευτικών πυλών του .

Επιπλέον μετέχω ως συντονιστής και πάροχος του εργαστηριακού εκπαιδευτικού του προγράμματος και συγκεκριμένα παρέχω με ανάθεση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος :

-Από το έτος 2013 Φροντιστηριακό, Εργαστηριακό και Επικουρικό Έργο στο Μάθημα Βάσεις Δεδομένων

-Από το έτος 2015 Εργαστηριακό & Επικουρικό Διδακτικό έργο στα μαθήματα Μαθηματικά 1 και 2 με αντικείμενο εφαρμογές Μαθηματικών Γραμμικής Άλγεβρας στα υπολογιστικά πακέτα MATLAB & OCTAVE με παραδείγματα στην Οικονομική Επιστήμη.

-Από το έτος 2017 Φροντιστηριακό , Εργαστηριακό και Επικουρικό Έργο στο Μάθημα Εισαγωγή στην Πληροφορική

Από το 2015 διατελώ Πρόεδρος του Συλλόγου Μελών Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τακτικό μέλος εκπρόσωπος στην Σύγκλητο καθώς και Αναπληρωματικό μέλος στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματός μας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.