Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 23/05/2023 - 16:15 - 17:30 ΑΙ@AUEB talk: "A machine learning and network approach to Value Added Tax fraud detection", Angelos Alexopoulos,Tuesday 23 May, 16:15-17:30

ΑΙ@AUEB talk: "A machine learning and network approach to Value Added Tax fraud detection", Angelos Alexopoulos,Tuesday 23 May, 16:15-17:30