Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 04/05/2023 - 16:30 - 05/05/2023 - 21:00 AUEB SAW2023: Sports Analytics Workshop & Conference 2023

AUEB SAW2023: Sports Analytics Workshop & Conference 2023 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 05/05/2023 - 10:52 Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2023

Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 05/05/2023 - 11:41 Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2023

Τελετή Ορκωμοσίας Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 05/05/2023 - 14:34 Τελετές Ορκωμοσιών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2023

Τελετές Ορκωμοσιών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2023