Συνάντηση συνεργασίας με ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ

Στις 29 Ιουνίου 2023, μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφθηκαν την αντίστοιχη υπηρεσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των ΜΟΔΙΠ της Ελλάδας.

Κυρίαρχα θέματα στην συνάντηση τους και οι ευρύτερες θεματικές ενότητες ήταν:

  1. Πορεία υλοποίησης Έργου ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ, με έμφαση στις δράσεις επιμόρφωσης
  2. Παρουσίαση οργάνωσης και δραστηριοτήτων ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ
  3. Παρουσίαση πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  4. Παρουσίαση του υποσυστήματος της Αξιολόγησης Μαθημάτων & Διδασκόντων
  5. Διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΕΣΠ

Ιδιαίτερης φιλοξενίας έλαβαν τα μέλη του ΟΠΑ και η ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε από το ΑΠΘ επικεντρώθηκε, εκτός των άλλων, στην χρήση εργαλείων λογισμικού στο πλαίσιο ενός δομημένου ακαδημαϊκού συστήματος διαχείρισης και χρήσης της πληροφορίας.   

Η συνάντηση εργασίας έφερε κοντά τα δύο Ιδρύματα, καθώς η  μεταφορά τεχνογνωσίας και η εφαρμογή καλών πρακτικών, αποτελεί δυναμικό εργαλείο και δύναται να βοηθήσει και τις δύο πλευρές να εξελίξουν τις απαιτητικές διεργασίες της Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης. 

Στόχος της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ είναι να υπάρξει ολοκληρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να αναπτυχθεί περεταίρω η απαραίτητη συμμετοχή και «κουλτούρα ποιότητας» στο Ίδρυμα.