Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ στο Σεμινάριο της ΕΘΑΑΕ για την επαναπιστοποίηση των ΕΣΔΠ

Στελέχη της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ παρευρέθηκαν στο σεμινάριο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης προς τα στελέχη των υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Titania, με θέμα «Η επαναπιστοποίηση των ΕΣΔΠ των ΑΕΙ».

Στο σεμινάριο, η Γεν. Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ, Δρ. Χριστίνα Μπέστα, παρουσίασε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της επαναπιστοποίησης, δίνοντας έμφαση στα βασικά σημεία του προτύπου ποιότητας και τις σημαντικές αλλαγές από το προηγούμενο, στην πρόταση πιστοποίησης και στην αποτελεσματική οργάνωση της ΜΟΔΙΠ. Επιπλέον, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Τεκμηρίωσης, Δρ. Νικόλαος Γεωργιάδης, και η Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εφαρμογών και Υποδομών, κ. Θεώνη Πετροπούλου, παρουσίασαν τα πληροφοριακά συστήματα της ΕΘΑΑΕ και τη διασύνδεση συστημάτων ΕΘΑΑΕ - ΑΕΙ καθώς και θέματα για τα δεδομένα ποιότητας των ΑΕΙ. Τέλος, ο Δρ. Γιάννης Καλογεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της JMK Anthropocentric Corporate Training & Development, ανέλυσε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ποιότητα και την αξία του ανθρώπου σε κάθε βήμα και στάδιο της διασφάλισης ποιότητας.

Τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ έθεσαν τις ερωτήσεις τους στους διοργανωτές και συζήτησαν διεξοδικά με τους συμμετέχοντες.

 

 

Βρείτε την πλήρη ανακοίνωση της ΕΘΑΑΕ εδώ