Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Στατιστική (Πλήρους & Μερικής Φοίτησης)

Ημέρες: Τετάρτη 20/12/2017
Διοργανωτής: ΠΜΣ στη Στατιστική (Πλήρους & Μερικής Φοίτησης)
Ώρες Διεξαγωγής: 18:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
563