Το ΟΠΑ για την Κοινωνία

Προσβασιμότητα στο ΟΠΑ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εντάσσεται η δέσμευση για προσβασιμότητα των χώρων του πανεπιστημίου μας χωρίς περιορισμούς από όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το 2022 αποτέλεσε ορόσημο στην προσπάθεια αυτή με μια σειρά δράσεων συμπερίληψης. Από την υιοθεσία του Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Ερμής τον Φεβρουάριο ως τη ταυτόχρονη παρουσία διερμηνέα νοηματικής γλώσσας στις εκδηλώσεις της εβδομάδας υποδοχής πρωτοετών φοιτητών και φυσικά το virtual walkthrough που περιλαμβάνει ειδική σήμανση των χώρων για ΑμεΑ. Η απρόσκοπτη πρόσβαση στο κεντρικό κτίριο του ΟΠΑ από άτομα με κινητικά προβλήματα εξασφαλίζεται από την ύπαρξη ηλεκτρικού αναβατορίου και ειδικές ράμπες στους χώρους του. Η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση στο υλικό χωρίς αποκλεισμούς στα άτομα με εντυποαναπηρία μέσω της πλατφόρμας AMELib.

Υποτροφίες για το Θερινό Σχολείο

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου (κυρίως Β’ και Γ’ τάξης), είτε φοιτούν σε Ενιαίο Λύκειο είτε σε ΙΒ, με επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιχείρηση και την επιχειρηματική διαδικασία. Ανεξάρτητα από τον τομέα σπουδών που θέλει να ακολουθήσει ένας μαθητής (διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πολυτεχνικές σχολές, νομική, ιατρική κλπ.), η συμμετοχή του/της στο πρόγραμμα βοηθάει  στην καλύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων του/της ως μελλοντικό στέλεχος μίας επιχείρησης, οργανισμού ή δημιουργού μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν τις επαγγελματικές προοπτικές που τους ανοίγονται στους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας, ενώ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα   τους δίνει επιπλέον ένα χρήσιμο πιστοποιητικό. To μεγαλύτερο μέρος των διατιθέμενων θέσεων δίνεται με υποτροφίες στους  μαθητές που θα περάσουν με επιτυχία  τις δοκιμαστικές εξετάσεις. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια μεγάλη προσφορά του ΟΠΑ προς τους μαθητές που ετοιμάζονται να επιλέξουν την επαγγελματική τους κατεύθυνση μέσα από την κατανόηση της επιχειρηματικής δράσης.

 

Διαγωνισμός ΕΡΜΗΣ

Κάθε χρόνο το ΟΠΑ διοργανώνει έναν διαγωνισμό που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου ( Γ’ τάξης ). Αυτό αποσκοπεί στην πληροφόρηση  της νέας γενιάς γύρω από τις οικονομικές εξελίξεις και τα εργαλεία της οικονομικής επιστήμης που υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοινωνική ευημερία.

 

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για Λύκεια

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών από όλα τα τμήματα των Σχολών του ΟΠΑ σε μαθητές Λυκείου όλης της Ελλάδας. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση γύρω από το περιεχόμενο των μαθημάτων σε κάθε σχολή συμβάλει στην σωστή επιλογή Σχολής από τους μαθητές, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις επιθυμίες και τις ικανότητες τους. 

 

Global Sustain

Το OΠΑ και το MBA International είναι μέλη του Global Sustain. Η εταιρεία Global Sustain ιδρύθηκε το 2006 και προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, τις υπεύθυνες επενδύσεις, την επιχειρηματική ηθική και αριστεία, τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία. Το ΟΠΑ συμμετέχει στις εκδηλώσεις, ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλα αυτά τα θέματα και μέσα από την Global Sustain  προβάλλει διεθνώς τις δικές του δράσεις σε αυτούς τους τομείς.

 

Ελληνικά Πετρέλαια

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, αναλαμβάνει μέχρι και την ακαδημαϊκή χρονιά 2020- 2021 την υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ του ΟΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος θα επιχορηγήσει το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με την απονομή 6 υποτροφιών - κατ’ ελάχιστο αριθμό - σε φοιτητές/τριες του Προγράμματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο του τριετούς μνημονίου, υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε ΕΛΠΕ και ΟΠΑ σε τομείς κοινού εκπαιδευτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος με γνώμονα την Αριστεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Αιμοδοσίες

Το ΟΠΑ, στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παναγιώτου & Αγλαΐας Κυριακού, εθελοντικές αιμοδοσίες στο χώρο του Πανεπιστημίου, όπου συμμετέχουν πολλά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ.

 

Υιοθεσία ΕΡΜΗ

Μέσα στον Φεβρουάριο το ΟΠΑ υπέγραψε Μνημόνιο συνεργασίας με το Φιλανθρωπικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες ΕΡΜΗΣ προγραμματίζοντας κοινές δράσεις και  εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο της κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα Αναπηρίας. Παράλληλα έχει αναλάβει και τεχνολογική υποστήριξη στο έργο του Σωματείου.

 

Οικονομική Βοήθεια σε θύματα φυσικών καταστροφών

Ήδη η κοινότητα του ΟΠΑ συμμετείχε ενεργά στην συγκέντρωση τροφίμων και αναγκαίων υλικών για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας στην Β. Εύβοια. Στόχος είναι η ένδειξη αλληλεγγύης προς  τους συνανθρώπους μας στις δοκιμασίες που υφίστανται καθώς και η συμβολή σε μια   ελπιδοφόρα προοπτική. 

 

Η Ισότητα των Φύλων στο ΟΠΑ

Η Ισότητα των Φύλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εντάσσεται στο πλαίσιο του Στόχου 5 «Ισότητα των Φύλων» εκ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Το ΟΠΑ διαθέτει τις ακόλουθες δομές και υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις για την προώθηση της  Ισότητας των Φύλων στην πανεπιστημιακή κοινότητά  και την ενσωμάτωσή της στην κουλτούρα και τις διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας του ΟΠΑ. Περισσότερα: https://www.aueb.gr/el/content/isotita-ton-fylon 

 

Προστασία Αδέσποτων

Στόχος του ΟΠΑ η καταγραφή και η φροντίδα των τετράποδων αδέσποτων φίλων που μας εμπιστεύονται και διαβιούν στους κήπους του Ιδρύματος. Με την συνεργασία του Δήμου της Αθήνας έχει καταρτιστεί πρόγραμμα σχετικά με την στείρωση, αποπαρασίτωση και την καθαριότητα των ζώων καθώς και την διαμονή τους. Επίσης με την βοήθεια εθελοντών οργανώνεται η σίτιση  τους, έτσι ώστε η παρουσία τους να βρίσκεται σε αρμονική συνύπαρξη με αυτήν της υπόλοιπης κοινότητας.

 

Συνεργασίες με άλλους φορείς και δίκτυα

Το ΟΠΑ έχει συνεργασίες και με οργανισμούς και δίκτυα για διοργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ορισμένες από τις συνεργασίες που αξίζουν να αναφερθούν είναι με :

το Impact Hub Athens  ένα τοπικό και διεθνές συνδεδεμένο δίκτυο με σκοπό τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Επιχειρήσεις και δημιουργικοί επαγγελματίες εργάζονται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρότυπων business models που θα ορίζουν το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Το Impact Hub Athens διοργανώνει το διεθνή διαγωνισμό Social Impact Award (SIA), που απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και νέους/ες που θέλουν να φέρουν μία αλλαγή στην κοινωνία, αξιοποιώντας καινοτόμες και δημιουργικές μεθόδους και αναπτύσσοντας τις δικές τους επιχειρηματικές πρωτοβουλίες)   

το δίκτυο Aephoria ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των startup που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε βιώσιμες λύσεις.

το δίκτυο EIT Climate-KIC Hub Greece από το 2018,  μέσω του  «Εργαστηρίου  Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES)». Το πρόγραμμα του EIT επιταχύνει την καινοτομία για το κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η νεοσυσταθείσα μονάδα του EIT συντονίζεται από το  ΟΠΑ  και αποτελείται από μια κοινοπραξία διαφόρων οργανισμών στην Ελλάδα που αναζητούν καινοτόμες λύσεις στην CleanTech, στην WaterTech, στην κυκλική οικονομία και στα καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης.

το δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: SDSN το οποίο κινητοποιεί την παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική τεχνογνωσία για την προώθηση πρακτικών λύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Το SDSN συνεργάζεται στενά με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Το ελληνικό τμήμα, SDSN Greece, συνεργάζεται στενά με άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, πολυμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα στην Ελλάδα.

 

Βραβείο ΕΒΕΝ

Το EBEN είναι ενεργό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής το οποίο αριθμεί ήδη 18 χώρες  μέλη.Ιδρύθηκε το 2000 και είναι εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντίληψης για την επιχειρηματική ηθική. Στόχος του είναι να διαδώσει το είδος της διοίκησης που βασίζεται σε αξίες, στην ηθική της ηγεσίας, αλλά και να αυξήσει την ευθύνη που έχουν οι εταιρείες προς την κοινωνία. Στοχεύει επίσης στην καλλιέργεια μιας κοινωνίας επιχειρηματιών που ασπάζονται τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής, οι οποίοι θα γαλουχήσουν τις επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έλαβε το Gold Award κατά την 14η Τελετή Απονομής RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARDS BY EBEN.

 

Τελευταία ενημέρωση: 10-01-2023