Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου Clarivate Analytics

Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΟΠΑ διοργάνωσαν την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, από τις 9:30 έως τις 11:30, στο Τμήμα Περιοδικών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΠΑ, εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Clarivate Analytics Web of Science, EndNote Online & InCites Journal Highly Cited Data».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση με πρακτικά παραδείγματα του τρόπου χρήσης του Web of Science ™ και του Highly Cited Data, προκειμένου να αναζητούν και να αναλύουν οι ενδιαφερόμενοι τις πιο σχετικές πληροφορίες στις θετικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το σεμινάριο διεξήχθη στην ελληνική γλώσσα με εισηγήτρια την εκπαιδεύτρια της εταιρείας Clarivate Analytics, Δρ. Ευαγγελία Λυπιτάκη.