ΗΛΕΚΤΡ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - χειμ. εξάμ. 2021-22

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - χειμερινό εξάμηνο 2021-22

Οδηγίες

  • Η αξιολόγηση είναι προαιρετική, ανώνυμη και συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και υποδομών των εκπαιδευτικών εργαστηρίων.
  • Ο φοιτητής χρειάζεται να αφιερώσει λιγότερο από 5 λεπτά, από τον πολύτιμο χρόνο του, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
  • Ο φοιτητής ενημερώνεται για τον σύνδεσμο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
  • Η αξιολόγηση υλοποιείται εύκολα και γρήγορα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο κύκλο που εκφράζει τη βαθμολογία του φοιτητή ανά ερώτημα και διατυπώνοντας σχόλια, μέσω της χρήσης των υπολογιστών που βρίσκονται στο εργαστήριο και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μη επιλογή σημαίνει δεν ξέρω/δεν απαντώ/δεν εφαρμόζεται. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί «Υποβολή».
  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υλοποιείται αποκλειστικά εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος.
  • Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται μόνο για την συμπλήρωση των  ερωτηματολογίων και δεν υπάρχει καμία συσχέτιση των συμμετεχόντων με τις υποβληθείσες απαντήσεις.

Ερωτηματολόγιο ανά ημέρα αξιολόγησης

13/12/2021

14/12/2021

15/12/2021

16/12/2021

17/12/2021

20/12/2021

21/12/2021

22/12/2021

10/1/2022

11/1/2022

12/1/2022

13/1/2022

14/1/2022

17/1/2022

18/1/2022

19/1/2022

20/1/2022

21/1/2022