Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-18

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους προπτυχιακούς φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 27 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2017.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ.
Η αξιολόγηση των μαθημάτων ξένης γλώσσας θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη ανάθεση:

 • Γερμανική Γλώσσα Ι: ΔΕΟΣ  
 • Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ: ΔΕΟΣ 
 • Γερμανική Γλώσσα V: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γαλλική Γλώσσα Ι: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: ΔΕΤ
 • Γαλλική Γλώσσα V: ΔΕΤ
 • Αγγλική Γλώσσα I: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΟΔΕ): ΟΔΕ
 • Αγγλική Γλώσσα V (Μ&Ε): Μ&Ε
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΔΕΟΣ, ΟΙΚ, ΛΟΧΡΗ): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΔΕΤ, ΠΛΗP, ΣΤΑΤ): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Επισυνάπτεται το ενιαίο ερωτηματολόγιο :ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΠΣ