Επιτυχής ολοκλήρωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου Web of Science & JHCD

Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΟΠΑ διοργάνωσαν την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, από τις 13:00 έως τις 15:00, στο Τμήμα Περιοδικών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΠΑ, εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Web of Science & InCites Journal Highly Cited Data».
Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει με πρακτικά παραδείγματα πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Web of Science™ και το InCites (Highly Cited Data) για να αναζητείται και να εντοπίζεται ο αντίκτυπος της έρευνας ενός ερευνητή στην παγκόσμια ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και να καθοδηγήσει σε μεθόδους σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να εντοπίζονται οι ερευνητικές τάσεις παγκοσμίως ανά επιστημονικό πεδίο.
Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο μέσω τηλεδιάσκεψης, με εισηγήτρια την εκπαιδεύτρια της εταιρείας Clarivate Analytics, Δρ. Ευαγγελία Λυπιτάκη.