Εκπαιδεύσεις προσωπικού

 1. Την Τετάρτη, 18 Σεπτέμβρη 2019, 10:00-13:00 στην αίθουσα κτιρίου Τροίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με:
  Αντικείμενο: "Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Βασικά στοιχεία και παραδείγματα εφαρμογής στην καθημερινότητα ενός πανεπιστημίου"
  Εισηγητές: Καθ. Λίλιαν Μήτρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Καθ. Δημήτρης Γκρίτζαλης, ΟΠΑ
  Ακροατήριο: Διοικητικά στελέχη, με θέσεις ευθύνης
 2. Την Πέμπτη, 19 Σεπτέμβρη, 10:00-15:00 στην αίθουσα κτιρίου Τροίας πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με:
  Αντικείμενο: "Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ"
  Εισηγητές: Δρ. Θοδωρής Ντούσκας, Δρ. Γιώργος Στεργιόπουλος & Καθ. Δημήτρης Γκρίτζαλης, ΟΠΑ
  Ακροατήριο: Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Mηχανογράφησης

Τελευταία ενημέρωση: 17-02-2022