Εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2020-21

Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας από τους προπτυχιακούς φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-21, θα υλοποιηθεί με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 10 Μαΐου έως Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εφαρμόζεται στην ελληνική έκδοση για τα μαθήματα των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και στην αγγλική έκδοση για τα μαθήματα Erasmus.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές Οδηγίες, όπως αυτές έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ. 

Επισυνάπτονται χρήσιμα έγγραφα: