Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης σε προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15

id: 
1841

Υποτροφίες της Σλοβακικής κυβέρνησης για προπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-14 και 2014-15

Η Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κινητικότητας, εντός και εκτός Ε.Ε., για έρευνα και μελέτη σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας και χρονικό διάστημα το ανώτερο έως 12 μήνες.

Ηλεκτρονική αίτηση (και μόνον) για μία από τις υποτροφίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Υποτροφιών του Σλοβακικού Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών, Έρευνας και Αθλητισμού μπορούν να υποβάλλουν:

  1. Ήδη προπτυχιακοί φοιτητές, για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους σε ιδιωτικό, δημόσιο ή κρατικό πανεπιστήμιο της Σλοβακίας για διάστημα έως 10 μήνες το ανώτερο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί από ένα από τα προαναφερθέντα πανεπιστήμια με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.
  2. Διδακτορικοί φοιτητές για σπουδές ή διεξαγωγή έρευνας και διάστημα 1-12 μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη γίνει δεκτοί από ένα από τα προαναφερθέντα πανεπιστήμια με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.
  3. Ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι, ερευνητές ή καλλιτέχνες που έχουν προσκληθεί από νόμιμο Σλοβακικό οργανισμό (όχι οργανισμό στον τομέα των επιχειρήσεων) για να διδάξουν ή να διεξάγουν έρευνα ή να έχουν καλλιτεχνική ενασχόληση στην Δημοκρατία της Σλοβακίας για διάστημα 1-12 μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ήδη γίνει δεκτοί από τον προαναφερθέντα φορέα με επίσημη επιστολή πρόσκλησης, η οποία θα επισυναφθεί στα δικαιολογητικά έγγραφα.

Η υποτροφία κυμαίνεται από €350 για προπτυχιακούς φοιτητές ως €1.000 για ακαδημαϊκούς διδασκάλους, ερευνητές και καλλιτέχνες. Δεν προβλέπεται κάλυψη των εισιτηρίων μετ' επιστροφής.

Καταληκτικές ημερομηνίες αποστολής της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών:

  1. 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα Σλοβακίας 16.00, για το θερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2013-14.
  2. 30 Απριλίου 2014 και ώρα Σλοβακίας 16.00, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Όλες οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις επίσημες ιστοσελίδες: http://www.stipendia.sk και http://www.scholarships.sk, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν αναλυτικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν καθώς και την ηλεκτρονική αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: SAIA (Σλοβακικό Γραφείο Ακαδημαϊκής Πληροφόρησης-Slovenska Akademicka informacna agentura):

SAIA, n. o

Námestie slobody 23

812 20 Bratislava 1

Slovak Republic

tel.: +421-2-5930 4700, +421-2-5930 4711

fax: +421-2-5930 4701

www.saia.sk     www.scholarships.skκαι,

κ. Lukáš MARCIN, programme administrator

e-mail: lukas.marcin@saia.sk

tel.: +421-2-5930 4713 (direct line).