Υποβολή έκθεσης για την ΕΚΕ στο UN Global Compact

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία United Nations Global Compact, κατέθεσε την 2η του έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE). Η έκθεση κατατέθηκε στην πρωτοβουλία τον Νοέμβριο του 2015, ενώ υπεύθυνος για την σύνταξη της έκθεσης ήταν το γραφείο ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ.Την έκθεση μπορείτε να την βρείτε: