Το ΟΠΑ και το ICCR συνεχίζουν τη συνεργασία αναφορικά με την ίδρυση Ακαδημαϊκής Έδρας Διεθνούς Επιχειρηματικότητας. Την έδρα κατέλαβε για φέτος ο Ινδός καθηγητής Dr Shailendra Kumar Rai

id: 
1332

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Indian Council for Cultural Relations (ICCR), προχώρησε στην ίδρυση Ακαδημαϊκής Έδρας πάνω σε θέματα Διεθνούς Επιχειρηματικότητας το 2010. Την Έδρα για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 κατέλαβε ο Ινδός καθηγητής Dr Shailendra Kumar Rai από το Management Development Institute, Gurgaon.

Ο καθηγητής Dr Shailendra Kumar Rai θα παραμείνει στο ΟΠΑ κατά την περίοδο 28 Μαρτίου - 27 Ιουνίου 2012. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ΟΠΑ θα προσφέρει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και διαλέξεις. Επίσης, θα αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες με μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της παροχής υπηρεσιών του ΟΠΑ πάνω σε θέματα Επιχειρηματικότητας.

Βιογραφικό Σημείωμα Dr Shailendra Kumar Rai