Ενημέρωση Φοιτητών

Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την Αξιολόγηση Μαθήματος/Διδασκαλίας και τη διαδικασία που ακολουθείται από το παρακάτω φυλλάδιο.
Ενημερωτικό Τρίπτυχο για την Αξιολόγηση 

p1 p2
p3 p4
p5 p6