Δικαιούχοι φοιτητές για το νέο πρόγραμμα της ΚτΠ "e-κπαιδευτείτε"

id: 
226

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι φοιτητές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 και του 2007 είναι δικαιούχοι στο νέο πρόγραμμα της ΚτΠ "e-κπαιδευτείτε". Στο πλαίσιο αυτού του έργου, δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε γνώσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, με επιλογή από περισσότερα από 4.000 πακέτα. Στο συγκεκριμένο έργο επιχορηγείται το 90% του κόστους κάθε πακέτου, με μέγιστη επιχορήγηση τα  600.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου παρέχονται στην ιστοσελίδα www.ekpaidefteite.gr ή στο 801 11 88388, όπου μπορείτε να βρείτε τον "προσωπικό κωδικό" σας, καθώς και την περιγραφή όλων των διαθέσιμων πακέτων, τόσο για βασικές όσο και για προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις.

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018