Δικαιούχοι φοιτητές για το νέο πρόγραμμα της ΚτΠ "e-κπαιδευτείτε"

id: 
226

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι φοιτητές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ με τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 και του 2007 είναι δικαιούχοι στο νέο πρόγραμμα της ΚτΠ "e-κπαιδευτείτε". Στο πλαίσιο αυτού του έργου, δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε γνώσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, με επιλογή από περισσότερα από 4.000 πακέτα. Στο συγκεκριμένο έργο επιχορηγείται το 90% του κόστους κάθε πακέτου, με μέγιστη επιχορήγηση τα  600.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου παρέχονται στην ιστοσελίδα www.ekpaidefteite.gr ή στο 801 11 88388, όπου μπορείτε να βρείτε τον "προσωπικό κωδικό" σας, καθώς και την περιγραφή όλων των διαθέσιμων πακέτων, τόσο για βασικές όσο και για προχωρημένες και εξειδικευμένες γνώσεις.