aceinnews

Εγγραφή στο Ροή aceinnews
Athens Center For Entrepreneurship And Innovation
Ενημερώθηκε: πριν από 1ημέρα 19 ώρες

Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα | Εγγραφές μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018

18 Σεπτέμβριος 2018 - 11:54πμ

Έναρξη Μαθημάτων: 11 Οκτωβρίου 2018               Λήξη Εγγραφών: 28 Σεπτεμβρίου 2018

Στις μέρες μας, η τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή λύσεων σε πολλαπλά καίρια ζητήματα, την αλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασης μας με το περιβάλλον, την υποστήριξη ψηφιακών καναλιών, την ενδυνάμωση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Παράλληλα παρατηρείται μία έντονη έλλειψη στην αγορά εργασίας ατόμων που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που βασίζονται σε τεχνολογική καινοτομία, καθώς απαιτείται συνδυασμός ενός δυνατού τεχνολογικού υποβάθρου με έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης. Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να καλύψει αυτή την ανάγκη, αναπτύσσοντας τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης σε άτομα που έχουν ένα καλό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφορικής, αλλά χρειάζεται να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν εργασία, όπου κα ξεκινήσουν από μία τεχνολογική καινοτομία και κα προχωρήσουν μέσα από συστηματική καθοδήγηση στην υλοποίηση των πρώτων βημάτων επιχειρηματικής ανάπτυξης της ιδέας τους. Παράλληλα θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης που αφορούν στην επιχειρηματική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών (όπως Internet-of-Things, wearables, mobile κλπ.), ενώ θα καλυφτούν οι βασικοί τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (μάρκετινγκ και πωλήσει , online επικοινωνία, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ.). 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εμπνευστές επιχειρηματικής ιδέας που θέλουν να την υλοποιήσουν και να βγάλουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά
 • Απόφοιτοι με δυνατό τεχνολογικό υπόβαθρο που θέλουν να αναπτύξουν έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης
 • Διευθυντές και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να επεκταθούν και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της επιχείρησής τους
 • Υπάλληλοι που θέλουν να αλλάξουν καριέρα και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο επιχειρείν
 • Νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να επεκτείνουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν
 • Ερευνητές που θέλουν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα
 • Οποιοσδήποτε θέλει να σχεδιάσει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να δημιουργήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Φοιτητές που προσπαθούν να αποφασίσουν ποια επαγγελματική κατεύθυνση να ακολουθήσουν κατανοώντας τον εαυτό τους ως επιχειρηματίες
 • Άνεργοι που ψάχνουν να βρουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους
Ενότητες
 • Ανάπτυξη και σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών
 • Στρατηγική αναγνώρισης καινοτομικών τάσεων και τεχνικές δημιουργικότητας
 • Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού
 • Σχεδίαση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου
 • Παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών και μελετών περίπτωσης
 • Ανάπτυξη πρωτοτύπου (mockup) και πελατο-κεντρική σχεδίαση
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης και υποστήριξης μιας επιχειρηματικής ιδέας σε πιθανούς χρηματοδότες (Pitching)
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση για νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Παρακίνηση και διαχείριση ομάδας
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις
 • Νομικός οδηγός για μια καινοτόμα ιδέα
 • Συντάσσοντας το επιχειρηματικό σχέδιο
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης
 • Μοντέλα μεταφοράς τεχνολογίας
 • Εργασία: Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας από τους συμμετέχοντες και παρουσίαση
Η «αξία» του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων προϊόντων/ υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν όλα τα βήματα ξεκινώντας από τη σύλληψη μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, τη σχεδίαση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι την υλοποίηση αρχικών οθονών (mockup) και μιας πρώτης έκδοσης του προϊόντος/ υπηρεσίας (prototype) και όλων των αναγκαίων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης.

Γιατί να το παρακολουθήσει κάποιος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλεία και τις στρατηγικές που απαιτούνται προκειμένου να:

 • μάθουν τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής καινοτόμων ιδεών
 • εμβαθύνουν στην αγορά-στόχο και στη διενέργεια έρευνας αγοράς και ανάλυσης του ανταγωνισμού
 • αναλύσουν πώς να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία και αντίστοιχη επιχειρηματική ιδέα, μέσω της αποτελεσματικής οικοδόμησης των συστατικών στοιχείων και των πόρων
 • αναλύσουν πώς να σχεδιάσουν και αξιολογήσουν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα
 • κατανοήσουν βασικούς τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις, νομικά θέματα, θέματα χρηματοδότησης κλπ.)
 • δομήσουν τις ιδέες τους σε ένα στιβαρό σύνολο και να τις υποστηρίζουν με ανάλογα, κατάλληλα επιχειρήματα, συνδυάζοντας έμφαση, κίνηση, δημιουργικότητα
 • κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας και να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των ρόλων και των βασικών ευθυνών
Διδάσκοντες ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΡΑΜΑΤΑΡΗ
Επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος
Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ
Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ
Διευθυντής Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)
Διευθυντής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου (ELTRUN) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
Διευθύντρια Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ACEin) του ΟΠΑ
Διδάκτορας στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ
Το διδακτικό προσωπικό θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, Υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΟΠΑ.  Βεβαίωση παρακολούθησης

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία συνοδεύεται από συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε. Τα προγράμματα eLearning του ΟΠΑ δεν οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, διπλώματος ή άλλης πιστοποίησης.

The post Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα | Εγγραφές μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018 appeared first on ACEin.

European Satellite Navigation Competition, ESNC 2018

20 Ιούνιος 2018 - 4:33μμ

European Satellite Navigation Competition, ESNC 2018: Υποβολή 1 Μαΐου – 31 Ιουλίου

Galileo (GNSS) το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης ακριβείας – έναυσμα για νέες εφαρμογές

Ο διαγωνισμός καινοτομίας European Satellite Navigation Competition (ESNC) διοργανώνεται σε ετήσια βάση και βραβεύει τις καλύτερες υπηρεσίες, προϊόντα, και επιχειρηματικές ιδέες που αξιοποιούν δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης στην καθημερινότητα (https://www.esnc.eu/). Στόχος του ESNC είναι η υποστήριξη προτάσεων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης με απώτατο στόχο την επιχειρηματική αξιοποίηση του προϊόντος ή υπηρεσίας με  βραβεία συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου Ευρώ σε περισσότερες από 20 κατηγορίες προκλήσεων.

Οι εταίροι της έκδοσης 2018 είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GNSS (GSA), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών (BMVI). Η ερευνητική μονάδα SenseLab (www.senselab.tuc.gr) του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr) αποτελεί τον περιφερειακό εταίρο του διαγωνισμού ESNC (Greece Challenge) επιδιώκοντας να ενισχύσει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή/και αξιοποιούν δεδομένα GNSS. Οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης και πλοήγησης έχουν γίνει ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινότητας ενώ η επιχειρησιακή λειτουργία του Galileo μας οδηγεί στην αναζήτηση καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών σε πλήθος εφαρμογών όπως ενδεικτικά  γεωργία, περιβάλλον, κατασκευές, εξορύξεις, αεροπλοΐα, μεταφορές, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, κινητών τηλεφώνων, άμυνας και ασφάλειας, εμπορίου, τηλεπικοινωνιών, μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων, διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, τραπεζικής πίστης, κ.ά.

Εκτός του SenseLAB και του Πολυτεχνείου Κρήτης, φορείς υποστήριξης για το Ελληνικό βραβείο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ο  Σύνδεσμος  Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προκλήσεις, τα βραβεία και τους εταίρους της φετινής χρονιάς, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.esnc.eu/prize/greece/.

Πληροφορίες: Επ. Καθ. Παναγιώτης Παρτσινέβελος, Regional Manager ESNC Greece, Πολυτεχνείο Κρήτης, +306974478823, 2821037676, email: ppartsi@gmail.com

Υποβολή αιτήσεων 1η Μαΐου – 31 Ιουλίου 2018.

The post European Satellite Navigation Competition, ESNC 2018 appeared first on ACEin.