Ανακοινώσεις

Παλαιότερες Ανακοινώσεις

04-11-2016 id: 2881
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
04-11-2016 id: 2880
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203284,264,214,215.
04-11-2016 id: 2879
Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.
01-11-2016 id: 2871
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο και θα κατατεθούν μέχρι τις 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.
27-10-2016 id: 2866
Ημερομηνία διαγωνισμού: 8/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 07/11/2016, ημέρα Δευτέρα, από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
26-10-2016 id: 2863
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2/3-10-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έργου με φυσικό αντικείμενο τη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου» μία φορά την εβδομάδα για 4 ώρες και πιο συγκεκριμένα 11:00-15:00.
26-10-2016 id: 2862
Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016, λόγω της τελετής εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δεν θα λειτουργούν και οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
18-10-2016 id: 2860
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Επιμελητείας ή να σταλούν με email (vania@rc.aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 21/10/2016.
18-10-2016 id: 2854
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αίτηση μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.
17-10-2016 id: 2852
Λόγω αιτήματος του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου τους, ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα την Τετάρτη 19/10/2016, κατά το διάστημα 13:00-17:00.
13-10-2016 id: 2850
Οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 14/10/2016 μέχρι και 21/10/2016, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
04-10-2016 id: 2835
Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου έχει ως ακολούθως.
03-10-2016 id: 2832
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. (Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (3 μηνών), με δυνατότητα παράτασης, πέντε (5) συνεργάτες, φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 3ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 14/10/2016, ώρα 15:00.
30-09-2016 id: 2829
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 4 έως 13 Οκτωβρίου 2016, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00 και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
30-09-2016 id: 2828
Τα αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών/τριών για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμης της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ΟΠΑ ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ανακοινώθηκαν στους ιστοτόπους των Τμημάτων.
27-09-2016 id: 2825
Σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα Υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου έχει ως ακολούθως.
26-09-2016 id: 2823
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ), (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: stat@aueb.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 112-3).
23-09-2016 id: 2747
Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2016
22-09-2016 id: 2819
Η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ξεκινά τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
22-09-2016 id: 2818
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/817-16/07.07.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 με ημερομηνία 21/09/2016, εγκρίθηκε ο πίνακας που ακολουθεί.
21-09-2016 id: 2816
Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr είναι απαραίτητο να προσέλθουν στο ΟΠΑ με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
21-09-2016 id: 2815
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών - Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), καθώς και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00.
19-09-2016 id: 2813
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ode@aueb.gr, μέχρι και την 25η Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
19-09-2016 id: 2812
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8230 375.
15-09-2016 id: 2810
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2016, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής, τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, Παρασκευή 11:00 - 13:00).
14-09-2016 id: 2809
Σύμφωνα με τo με αριθμ. πρωτ. 148413/Α5/14-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, για την εγγραφή των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, η Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016.
14-09-2016 id: 2808
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο ως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.
06-09-2016 id: 2800
Το Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσήνιων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, προκηρύσσει, σύμφωνα με το ΦΕΚ113/Β/29-1-2009, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τις κάτωθι υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
06-09-2016 id: 2801
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2016. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου 2016.
29-08-2016 id: 2794
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2016. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Απριλίου 2013.
26-08-2016 id: 2793
Προκήρυξη 2 διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Κων. Βέλλιου", που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Κατάθεση αιτήσεων από την 23η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 7η Νοεμβρίου 2016.
25-08-2016 id: 2792
Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2016 και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το αργότερο μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
28-07-2016 id: 2790
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
28-07-2016 id: 2789
Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ καλούνται να εκλέξουν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 δύο εκπροσώπους για τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
28-07-2016 id: 2788
Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
27-07-2016 id: 2787
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2016, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
26-07-2016 id: 2786
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940.
26-07-2016 id: 2785
Κατά το διάστημα από Δευτέρα 1 Αυγούστου έως και Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.
25-07-2016 id: 2784
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 11η συνεδρίαση της ΓΣΕΣ της 22-06-2016 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «DSGE MODELS REFORMS IN PRODUCT AND LABOUR MARKETS». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210-8203 303-305, emai: econ@aueb.gr).
25-07-2016 id: 2782
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου), τηλ. 210-8203 300, 210-8203 302 & 210-8203 194, μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016.
25-07-2016 id: 2781
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου), τηλ. 210-8203 300, 210-8203 302 & 210-8203 194, μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016.
12-07-2016 id: 2772
Σας ενημερώνουμε ότι στις 30-6-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
11-07-2016 id: 2771
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2016, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 24 Αυγούστου έως και 14 Σεπτεμβρίου.
08-07-2016 id: 2770
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: prosec@aueb.gr.
08-07-2016 id: 2769
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (τηλ. 210 8203101 – 3 ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016.
07-07-2016 id: 2767
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ, διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την 27 Ιουλίου 2016, ώρα 16:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Κολοβού Αλίκη (210-8203 702, email: akolovou@rc.aueb.gr).
04-07-2016 id: 2763
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203 303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016.
04-07-2016 id: 2764
Διευκρινίζουμε ότι, σε ότι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης Νο155/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, στο Παράρτημα Α', Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών, Ομάδα Α' Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, το μέγιστο μέγεθος της υποστηριζόμενης κεντρικής μνήμης να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 32 GB.
04-07-2016 id: 2672
Πρόγραμμα Έκτακτης Εξεταστικής Ιουνίου - Ιουλίου 2016
29-06-2016 id: 2761
Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/07/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 08/07/2016, ημέρα Παρασκευή από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
29-06-2016 id: 2759
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Γεώργιου Γιαγλή πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
27-06-2016 id: 2757
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016.
27-06-2016 id: 2755
Ημερομηνία διαγωνισμού: 07/07/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 06/07/2016, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
24-06-2016 id: 2754
Σας ενημερώνουμε ότι στις 24-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
23-06-2016 id: 2753
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου2016.
21-06-2016 id: 2750
Σας ενημερώνουμε ότι στις 17-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
21-06-2016 id: 2749
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Σταθακόπουλου Βλάσιου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
17-06-2016 id: 2748
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 16-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
14-06-2016 id: 2745
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Καραμάνη Κωνσταντίνου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
10-06-2016 id: 2744
Η Συνέλευση του Τμήματος (7η συνεδρίαση/8-6-2016) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 24η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 17η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και έως τις 13:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
08-06-2016 id: 2758
Η Συνέλευση του Τμήματος (9η συνεδρίαση/25-5-2016) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
08-06-2016 id: 2743
Το πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2016 τροποποιήθηκε, ως προς τις αίθουσες, τις ώρες και την ημερομηνία εξέτασης για τα μαθήματα της Δευτέρας 13 Ιουνίου 2016. Συμβουλευτείτε το νέο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στα Επίκαιρα.
08-06-2016 id: 2645
Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016 Περιόδου Ιουνίου Ακαδ. Έτους 2015-16
08-06-2016 id: 2742
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Βασίλειου Βασδέκη πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή του δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
08-06-2016 id: 2741
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/06/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/06/2016, ημέρα Τρίτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
04-06-2016 id: 2739
Το Πρόγραμμα των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου άλλαξε. Συμβουλευθείτε το νέο πρόγραμμα
02-06-2016 id: 2737
Ημερομηνία διαγωνισμού: 14/6/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιονδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 13/6/2016, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
01-06-2016 id: 2735
Σύμφωνα με το νέο έγγραφο του Τμήματος Δ' - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Δ/νσεις Φοιτητικής Μέριμνας των Ιδρυμάτων θα μπορούν να δέχονται αιτήσεις δικαιούχων στεγαστικού επιδόματος και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
30-05-2016 id: 2725
Η Συνέλευση του Τμήματος (9η συνεδρίαση/25-5-2016) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Παρασκευή, 17η Ιουνίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 7η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και έως τις 13:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
24-05-2016 id: 2719
Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31.8.2016, ορίζεται ως ακολούθως.
24-05-2016 id: 2718
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: “Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό” με θέμα: «Εθνικές Οικονομικές Πολιτικές σε περιβάλλον Οικονομικής Ενοποίησης: Μαθήματα από την περίπτωση της Ελλάδος».
20-05-2016 id: 2716
Η σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31.8.2016, ορίζεται ως ακολούθως.
18-05-2016 id: 2715
Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες για το 2017 σε Έλληνες υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές (undergraduate students), ηλικίας 17-22 ετών, ή ως ερευνητές (research students) ηλικίας έως 35 ετών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2016.
18-05-2016 id: 2714
Η Συνέλευση του Τμήματος (7η συνεδρίαση/11-5-2016) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Τρίτη, 21η Ιουνίου 2016, τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 13η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και έως τις 13:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
17-05-2016 id: 2712
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα: «Μετανάστευση και Προσφυγικό στην Ε.Ε.»
16-05-2016 id: 2710
Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα λόγω των φοιτητικών εκλογών που διενεργεί ο Σύλλογος Φοιτητών του ΟΠΑ
13-05-2016 id: 2709
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1/15-3-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έργου με φυσικό αντικείμενο τη διοικητική υποστήριξη των λειτουργικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας ΟΠΑ.
11-05-2016 id: 2592
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16
10-05-2016 id: 2706
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016 στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
10-05-2016 id: 2705
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
10-05-2016 id: 2704
Καλούνται οι φοιτητές που έχουν περατώσει την κανονική φοίτηση (από 9ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω διάταξης, να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην επόμενη εξεταστική περίοδο και τα οποία α) δεν δήλωσαν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και β) είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 11/5/2016 έως και την Κυριακή 22/5/2016, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.
09-05-2016 id: 2700
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο : "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα: «Αναπτυξιακό πρότυπο και η (μη) μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας».
09-05-2016 id: 2699
Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Εξεταστικής Ιανουαρίου 2016
26-04-2016 id: 2698
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016, ότι η ορκωμοσία τους θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 13.00 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου Αντωνιάδου.
26-04-2016 id: 2697
Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2016 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
26-04-2016 id: 2696
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2016. Επίσης, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 66884/Ζ1/20-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το οποίο έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο http://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earinou_2015-16.pdf έχει παραταθεί η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων από τους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και έχει οριστεί ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές η Παρασκευή 27 Μαΐου 2016.
22-04-2016 id: 2692
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 6/6/16, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 8:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 13/6/16, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00.
22-04-2016 id: 2691
Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/05/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 11/05/2016, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
22-04-2016 id: 2690
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται να αγοράσει για τις στεγαστικές του ανάγκες ακίνητο με τις ακόλουθες προδιαγραφές. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Δευτέρα 25/4/2016 έως και την Παρασκευή 27/5/2016 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 - 14:00, εκτός από το διάστημα 27/4/2016-4/5/2016). Επικοινωνία: κ. Γράπας Γεώργιος, τηλέφωνο 210-8213 157 και 210-8203 718.
20-04-2016 id: 2688
Το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό από τη Μ. Τετάρτη 27/4 έως και την Τετάρτη 4/5, λόγω τεχνικών εργασιών και εργασιών απολύμανσης.
19-04-2016 id: 2685
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016.
18-04-2016 id: 2684
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα: "Από τα «γιατί» της χρεοκοπίας στα «πώς» της ανόρθωσης".
11-04-2016 id: 2681
Με αφορμή την επέτειο της γέννησης του Λόρδου Βύρωνα στις 22 Ιανουαρίου 1789, ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει τον 2ο κατά σειρά διαγωνισμό για εφήβους/ες και νέους/ες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν ή να αποστέλλουν σε κλειστούς φακέλους τα έργα τους, στο Δημαρχείο του Βύρωνα, στο Τμήμα Διοίκησης (πρωτόκολλο) μέχρι την 1η Ιουλίου 2016.
11-04-2016 id: 2679
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 4/5/2016 μέχρι και 26/5/2016.
11-04-2016 id: 2678
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα «Ρωγμή με το παρελθόν; Από την εσωστρεφή στην καινοτομική και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα».
11-04-2016 id: 2677
Το Πανεπιστήμιο Khazar στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν προκηρύσσει υποτροφίες στο πλαίσιο του Khazar University Scholarship program (KUISP) 2016-2017. Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Απριλίου 2016.
08-04-2016 id: 2676
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/30.12.15, Τ. Α', "Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο".
08-04-2016 id: 2674
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 6 Ιουνίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 2108203107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.
06-04-2016 id: 2671
Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2016 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το αργότερο μέχρι τις 25 Απριλίου 2016, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
05-04-2016 id: 2669
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 4 Απριλίου έως και την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 14.00.
05-04-2016 id: 2668
Το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου προκηρύσσει δυο (2) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30 Μαΐου 2016.
04-04-2016 id: 2667
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο : “Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό” με θέμα «Πώς να συμφωνήσουμε όταν διαφωνούμε: Υποδείγματα συλλογικής λήψης αποφάσεων και εφαρμογές»
01-04-2016 id: 2663
Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2016, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
31-03-2016 id: 2662
Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ αλλάζει διεύθυνση λειτουργίας και μεταφέρεται στο κτίριο της οδού Ελπίδος αριθμ. 13, 3ος όροφος. Το κτίριο βρίσκεται σε πεζόδρομο πλησίον της πλατείας Βικτωρίας, δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ Βικτώρια.
31-03-2016 id: 2661
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203 643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.
29-03-2016 id: 2659
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες των μεταπτυχιακών σπουδών ορίζεται η 20η Μαΐου 2016 και της μεταδιδακτορικής έρευνας η 31η Μαΐου 2016.
28-03-2016 id: 2658
Στο πλαίσιο του Προγράμματος JeanMonnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα «Δημόσιο Χρέος & Δημοσιονομική Πολιτική».
24-03-2016 id: 2656
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.studyinestonia.ee/scholarships και ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Εσθονικών Υποτροφιών «Archimedes» έως τις 31 Μαρτίου 2016.
22-03-2016 id: 2650
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και Τρίτη 31 Μαΐου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, Γραφείο 909, τηλ. 210-8203 649, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.appliedeconomics.gr.
22-03-2016 id: 2651
Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη 148/2016 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου & Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
22-03-2016 id: 2653
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 30 Απριλίου 2016.
21-03-2016 id: 2649
Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, λόγω της τελετής εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00.
21-03-2016 id: 2647
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο : "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα «Η εναλλακτική πρόταση για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση»
21-03-2016 id: 2648
Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705, κυρία Άννα Παπάζογλου), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643. Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και αναλυτικό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/ από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.
17-03-2016 id: 2646
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και θα λήξει την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016. Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα λήξει την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.
15-03-2016 id: 2641
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα «Το Ασφαλιστικό και η Ελληνική κρίση»
08-03-2016 id: 2634
Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν από το πρωτόκολλο μέχρι τις 28/03/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
07-03-2016 id: 2632
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα «Μακροοικονομική Πολιτική στη Ζώνη του Ευρώ»
07-03-2016 id: 2631
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, έως την 27η Μαρτίου 2016 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να τις καταθέσουν ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μαζί με τα δικαιολογητικά τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ΥΠΠΕΘ.
07-03-2016 id: 2630
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΝΠΔΔ με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 μέχρι Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, να υποβάλλουν στο ΟΠΑ τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
04-03-2016 id: 2628
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και 8/4/16
04-03-2016 id: 2624
Το Πρόγραμμα των Σεμιναρίων Jean Monnet λαμβάνει χώρα κάθε Τετάρτη (κατά το εαρινό εξάμηνο) από τη 2α Μαρτίου 2016, ώρα 19:00 - 21:30, στο Αμφιθέατρο Δεριγνύ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
03-03-2016 id: 2623
Στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικής Προσφοράς του ΟΠΑ πραγματοποιείται το σεμινάριο κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
26-02-2016 id: 2620
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κρίση: Ανάπτυξη, Απασχόληση, Ασφαλιστικό, Προσφυγικό" με θέμα «Προβλήματα στην Οικονομική Ανάπτυξη και το Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Αγοράς Εργασίας»
24-02-2016 id: 2619
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αίτηση μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203 643.
23-02-2016 id: 2618
Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016, 14.00 - 15.00, θα γίνει ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα Y για το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
23-02-2016 id: 2615
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.
22-02-2016 id: 2612
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Μαρτίου 2016.
22-02-2016 id: 2611
Η Κρατική Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης (State Education Development Agency) της Λετονίας προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τις ακόλουθες υποτροφίες.
19-02-2016 id: 2610
Οι διαλέξεις του Σεμιναρίου Jean Monnet αρχίζουν την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, και κάθε Τετάρτη, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16 στο Αμφιθέατρο Δεριγνύ, ώρα 19.00 - 21.00.
19-02-2016 id: 2609
Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 13:00 - 14:30 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση στην Αίθουσα Δ12 (Δεριγνύ 12 - 1ος όροφος) για το Πρόγραμμα ERASMUS+, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
16-02-2016 id: 2608
Ημερομηνία διαγωνισμού: 22/02/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 19/02/2016, ημέρα Παρασκευή, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
16-02-2016 id: 2607
Την Τρίτη, 16/2/2016, ημέρα κατάθεσης των προσφορών διεθνούς διαγωνισμού για την ανακατασκευή του κτηρίου Βανκούβερ (επί των οδών Μαυροματαίων και Δεριγνύ), ιδιοκτησίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ενώ η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη, φιλοξενούμενη σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ομάδα αγνώστων εισέβαλε στον χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού και υφάρπαξε κατατεθείσες προσφορές.
15-02-2016 id: 2578
Πρόγραμμα Έκτακτης Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016
15-02-2016 id: 2606
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.
11-02-2016 id: 2605
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πατησίων 76, Αθήνα 104 34) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας ode@aueb.gr μέχρι και την Παρασκευή 19/2/16, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
09-02-2016 id: 2603
Η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
09-02-2016 id: 2602
Ημερομηνία διαγωνισμού: 23/02/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 22/02/2016, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
08-02-2016 id: 2601
Το ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΟΠΑ διοργανώνει επιστημονική ημερίδα «Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και του Τραπεζικού Συστήματος».
05-02-2016 id: 2600
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
05-02-2016 id: 2599
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος, ακαδ. Έτους 2015-16, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση 27-1-2016).
04-02-2016 id: 2596
Η σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ορίζεται ως ακολούθως.
01-02-2016 id: 2594
Οι εξετάσεις των μαθημάτων των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 2/2/2016, λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών κινητοποιήσεων.
01-02-2016 id: 2593
Οι εξετάσεις των μαθημάτων των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 4/2/2016, λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών κινητοποιήσεων.
01-02-2016 id: 2497
Πρόγραμμα Εξαμηνιαίων Εξετάσεων Περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου Ακαδ. Έτους 2015-2016
26-01-2016 id: 2590
Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, δυνάμει των διατάξεων της περ. 5 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.12.2015 (ΦΕΚ Α' 184/30.12.2015) θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 27/1/2016 μέχρι και 5/2/2016, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
22-01-2016 id: 2588
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016.
22-01-2016 id: 2587
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 25/1/2016 έως και τη Δευτέρα 1/2/2016, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
21-01-2016 id: 2581
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2016. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος 9ος όροφος, γραφείο 909, τηλ. 210-8203 689.
19-01-2016 id: 2579
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ανακοινώνει ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα). Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Απριλίου 2016.
15-01-2016 id: 2576
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016.
14-01-2016 id: 2574
Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
14-01-2016 id: 2572
Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 15/1/2016 έως και την Κυριακή 24/1/2016, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.
11-01-2016 id: 2568
Από την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου, το Πανεπιστήμιο θα λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμά του.
11-01-2016 id: 2567
Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ορίζεται ως ακολούθως.
10-01-2016 id: 2566
Τη Δευτέρα 11/1/2016 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα στο Κεντρικό Κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προπτυχιακά μαθήματα, λόγω έκτακτων συνθηκών.
08-01-2016 id: 2565
Την Παρασκευή 08/01/2016, ομάδα αγνώστων εισέβαλε στο κεντρικό κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διέκοψε βιαίως την ακαδημαϊκή και διοικητική του λειτουργία. Εκδίωξε φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και κατέλαβε το κτήριο.
04-01-2016 id: 2564
Ανακοινώνεται ότι η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
04-01-2016 id: 2563
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016.
23-12-2015 id: 2559
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ». Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2016 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
22-12-2015 id: 2558
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών τις παρακάτω μέρες: Πέμπτη 24, Τετάρτη 30, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015 και Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016.
22-12-2015 id: 2557
Ημερομηνία διαγωνισμού: 8/1/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 7/1/2016, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
22-12-2015 id: 2556
Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2015 από ώρα 10:00 έως 16:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ.
18-12-2015 id: 2555
Σήμερα, Παρασκευή 18/12/15 και ώρα 14.00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 16ης-12-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ'αρ. πρωτ. Τ.Λ.&Χ.: 3244/16-12-2015 (ΑΔΑ: 64ΠΥ469Β4Μ-ΟΣΩ) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας της κυρίας Παπαδάκη Αφροδίτης του Ιωάννη, (αρ. πρωτ. Τ. Λ&Χ.: 3265/17-12-2015) πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και την ανακηρύσσει υποψήφια για τη θέση της Πρόεδρου του Τμήματος.
17-12-2015 id: 2554
Η Συνέλευση του Τμήματος (3η συνεδρίαση/16-12-2015) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 22α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου, πρέπει να υποβληθούν στην Εφορευτική Επιτροπή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και έως τις 14:00. Κατατίθενται, επίσης, εντός της ίδιας προθεσμίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
15-12-2015 id: 2552
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 16-2-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικών Έργων.
14-12-2015 id: 2550
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2016. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
14-12-2015 id: 2549
Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 17o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, με ημερομηνία έναρξης την 13η Δεκεμβρίου 2015. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε ταχυδρομικώς -αποκλειστικά με συστημένη επιστολή της οποίας καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2016 με σφραγίδα ταχυδρομείου- είτε αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Ιδρύματος από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 11:00-16:00.
11-12-2015 id: 2257
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2015
11-12-2015 id: 2545
Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 11/12/2015 μέχρι και 23/12/2015, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
11-12-2015 id: 2441
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16
10-12-2015 id: 2543
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 6989/30-10-2015 εγγράφου, σας καλούμε να συγκεντρωθείτε την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 έως 18:00 στην αίθουσα 211 (2ος όροφος, κτήριο Ευελπίδων 47 & Λευκάδος), προκειμένου να εκλέξετε τον εκπρόσωπό σας στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
10-12-2015 id: 2541
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 6993/30-10-2015 εγγράφου, σας καλούμε να συγκεντρωθείτε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 έως 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 (4ος όροφος πτέρυγας Δεριγνύ) προκειμένου να εκλέξετε τον εκπρόσωπό σας στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
09-12-2015 id: 2540
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
09-12-2015 id: 2539
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Ιουνίου 2015, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
09-12-2015 id: 2538
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Ιουνίου 2015, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015, θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2016.
09-12-2015 id: 2537
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 16/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος). Οι υποβαλλόμενες και οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου επί της οδού Πατησίων 76, μέχρι την 15/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. η οποία και ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. Πληροφορίες στα γραφεία της Εταιρείας, Πατησίων 80, 4ος όροφος, κα Όλγα Μάνου, τηλέφωνο 210-8203 726 και 210-8203 724.
09-12-2015 id: 2536
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (Πατησίων 76, Αθήνα).
09-12-2015 id: 2535
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2016. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής στα τηλέφωνα 210 8203 111-113.
08-12-2015 id: 2534
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
05-12-2015 id: 2529
Το κεντρικό κτήριο του ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015.
02-12-2015 id: 2528
Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα κατά τα διαστήματα 9:00-11:00 και 19:00-21:00, λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών κινητοποιήσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που θα καθιστούν την πρόσβαση στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου δυσχερή.
01-12-2015 id: 2526
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2015.
01-12-2015 id: 2525
Καλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2015, να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015.
27-11-2015 id: 2520
Ημερομηνία διαγωνισμού: 8/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 7/12/2015, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
27-11-2015 id: 2519
Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (200) στο Τμήμα Πληροφορικής, ήτοι σε 24 άτομα, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4186/2013. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξάμηνου σπουδών, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.
25-11-2015 id: 2516
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015.
25-11-2015 id: 2515
Ανακοινώνεται στους υποψήφιους που έχουν υποβάλλει αίτηση προς κατάταξη στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2015-2016, το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων.
25-11-2015 id: 2514
Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει ως εξής.
25-11-2015 id: 2513
Ανακοινώνεται στους υποψηφίους προς κατάταξη πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2015-2016, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, το Πρόγραμμα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων.
25-11-2015 id: 2512
Kαλούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2015, να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το αργότερο έως και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00).
24-11-2015 id: 2511
Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
24-11-2015 id: 2510
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχους πτυχίων ανωτέρων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για κατάταξη στο Τμήμα, ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
24-11-2015 id: 2509
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015 θα γίνει την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτιρίου Αντωνιάδου.
23-11-2015 id: 2508
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
23-11-2015 id: 2507
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
21-11-2015 id: 2505
Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό λόγω τεχνικών εργασιών
19-11-2015 id: 2502
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015.
18-11-2015 id: 2501
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/15 Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη όλων των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου
18-11-2015 id: 2500
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 01/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (Πατησίων 76 - Αθήνα).
13-11-2015 id: 2496
Αντικείμενο συζήτησης της συνάντησης θα είναι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μάρκετινγκ, τα οφέλη από τη συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο της Ακαδημίας και η ανάλυση των τρόπων ενδυνάμωσης των συγγραμμάτων με στόχο της αύξηση των πιθανοτήτων αποδοχής τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνέδριο με ποσοστά αποδοχής 45-50%.
11-11-2015 id: 2493
Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα, λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών κινητοποιήσεων.
10-11-2015 id: 2492
Λόγω αιτήματος του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου για διενέργεια γενικής συνέλευσης του Συλλόγου τους, η Πρυτανεία ανακοινώνει ότι, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα την Τετάρτη 11/11/2015, κατά το διάστημα 13:00-17:00.
10-11-2015 id: 2491
Ανακοινώνεται ότι η διανομή των πανεπιστημιακών σημειώσεων δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 λόγω τεχνικών εργασιών στο χώρο της Βιβλιοδιανομής.
09-11-2015 id: 2490
Προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων: 1η Δεκεμβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
06-11-2015 id: 2488
Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30, μετά την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψήφου, προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β΄) Πρακτικό. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
05-11-2015 id: 2487
Σήμερα 26 Οκτωβρίου 2015 από ώρα 10:00 έως 14:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ.
04-11-2015 id: 2486
Καλούνται οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 30η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
03-11-2015 id: 2481
Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 20η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
03-11-2015 id: 2480
Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 20η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
03-11-2015 id: 2479
Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.30, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 29ης-10-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ'αρ. 1990/29-10-2015 (ΑΔΑ: Β8Ζ9469Β4Μ-1ΚΖ) Προκήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Εκλογών Προέδρου διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Ντέμου Αντωνίου του Αγγέλου, αρ. πρωτ. αίτησης 2084/02-11-2015 πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.
30-10-2015 id: 2477
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων όλων των φοιτητών του ΟΠΑ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 αρχίζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και θα λήξει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015. Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 έχει ξεκινήσει και θα λήξει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015.
29-10-2015 id: 2476
Η Συνέλευση του Τμήματος (3η συνεδρίαση/29-10-2015) όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10η πρωινή και ώρα λήξης τη 14η μεσημβρινή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
26-10-2015 id: 2473
Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, λόγω της τελετής εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00.
23-10-2015 id: 2472
Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης επιλογής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - Εύδοξος (www.eudoxus.gr), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015. Η διανομή των διδακτικών βιβλίων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.
22-10-2015 id: 2469
Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30, μετά την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψήφου, προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β') Πρακτικό. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
19-10-2015 id: 2467
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας της κυρίας Λουρή - Δενδρινού Ελένης πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή της δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό της και την ανακηρύσσει υποψήφια για τη θέση της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
19-10-2015 id: 2466
Η Συνέλευση του Τμήματος (2η συνεδρίαση/19-10-2015) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
19-10-2015 id: 2458
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 2108203649 ή 2108203689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.econ.aueb.gr.
15-10-2015 id: 2464
Το Συμβούλιο του ΟΠΑ προκηρύσσει εκλογές για το αξίωμα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που θα λάβουν χώρα την 10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη, από 10:00 έως 16:00 στην αίθουσα Α 36 (πτέρυγα Αντωνιάδου, Πατησίων 76, 3ος όροφος).
15-10-2015 id: 2463
Η Συνέλευση του Τμήματος (2η συνεδρίαση/15-10-2015) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
15-10-2015 id: 2462
Οι εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 16/10/2015 μέχρι και 30/10/2015, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
14-10-2015 id: 2461
Η Συνέλευση του Τμήματος (3η συνεδρίαση/14-10-2015) ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.
13-10-2015 id: 2460
Ανακοινώνεται ότι από σήμερα Τρίτη 13/10/2015 όλοι οι φοιτητές του ΟΠΑ θα έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/) και Εύδοξος (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - www.eudoxus.gr), με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την ενεργοποίηση των λογαριασμών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://uregister.aueb.gr, (η οποία εμφανίζεται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ / Γρήγορη Πρόσβαση) και η οποία παραμένει διαθέσιμη για όσους φοιτητές δεν έχουν ενεργοποιήσει τους λογαριασμούς τους ακόμη.
13-10-2015 id: 2459
Η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό Κανονισμό της.
06-10-2015 id: 2457
Οι Τελετές υποδοχής θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου και ώρα 11:00 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.
06-10-2015 id: 2456
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 8 έως 20 Οκτωβρίου 2015, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
02-10-2015 id: 2452
Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 7/10/2015 θα τεθεί σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής γραμματείας προπτυχιακών φοιτητών του ΟΠΑ URegister.
02-10-2015 id: 2453
Ανακοινώνεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές είναι δυνατόν να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στις αστικές και υπεραστικές, οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες έως και την 31η Οκτωβρίου, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής τους και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
01-10-2015 id: 2450
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη δεκαοκτώ (18) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203643.
29-09-2015 id: 2447
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας ode@aueb.gr μέχρι και την Τρίτη 6-10-2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
29-09-2015 id: 2401
Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 Ακαδ. Έτους 2014-2015
29-09-2015 id: 2446
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι». Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2015 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
28-09-2015 id: 2445
Η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 ξεκινά την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου, το οποίο έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
25-09-2015 id: 2443
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Νοεμβρίου 2015. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
22-09-2015 id: 2440
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Αλλοδαπών - Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), καθώς και των Αποφοίτων Λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου 2015, καθημερινά 10:00 - 13:00.
18-09-2015 id: 2439
Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι το διάστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής που έληγε κανονικά στις 17 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται έως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου 2015.
15-09-2015 id: 2436
Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ως την 30η Νοεμβρίου 2015, καταληκτική ημερομηνία (με σφραγίδα ταχυδρομείου).
14-09-2015 id: 2434
Οι φοιτητές του Τμήματος που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2015 και δεν έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το αργότερο μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00), για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.
09-09-2015 id: 2433
Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata.
09-09-2015 id: 2432
Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata.
09-09-2015 id: 2431
Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata.
09-09-2015 id: 2430
Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata.
09-09-2015 id: 2429
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 314, e-mail: infotech@aueb.gr.
09-09-2015 id: 2428
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 314, e-mail: infotech@aueb.gr.
08-09-2015 id: 2427
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΤμήματοςΣτατιστικής, τηλ. 210-8203111-113, e-mail: stat@aueb.gr.
01-09-2015 id: 2425
Το αναμορφωμένο πρόγραμμα των εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στην ενότητα Επίκαιρα. Το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει ανοιχτό τη Δευτέρα 21/9/2015.
28-08-2015 id: 2424
Καλούνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου και 8ου εξαμήνου) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους, αποκλειστικά από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2015.
27-08-2015 id: 2423
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.appliedeconomics.gr.
24-08-2015 id: 2421
Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2015
24-08-2015 id: 2420
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2015, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ανάλογη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 27 Αυγούστου έως και 18 Σεπτεμβρίου.
30-07-2015 id: 2419
Κατά το διάστημα από 3 Αυγούστου ως και 21 Αυγούστου 2015 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό. Κατά τα διαστήματα από 3 Αυγούστου έως 7 Αυγούστου 2015 και από 17 έως και 21 Αυγούστου 2015 θα λειτουργούν μόνο οι ακόλουθες υπηρεσίες.
23-07-2015 id: 2418
Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες των προγραμμάτων υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (εκτός Δευτέρας) 10.00-14.30 με την κα Els Hanappe (Έλς Χάναπε), Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος/Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright στο 210-7241 811 η 210-7241 812 (εσωτ. 3) η με email στο greekprogram@fulbright.gr.
14-07-2015 id: 2413
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.
14-07-2015 id: 2412
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr
13-07-2015 id: 2407
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών Επιστημών. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, διδακτική εμπειρία στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-8203 303, 210-8203 305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας econ@aueb.gr μέχρι τις 25 Aυγούστου 2015 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
09-07-2015 id: 2405
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
03-07-2015 id: 2399
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 17 Ιουλίου 2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
03-07-2015 id: 2398
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν, βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους σε τρία αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76 και Δεριγνύ (τηλ:. 210-8203107, e-mail: kellyzac@aueb.gr) μέχρι 31 Ιουλίου 2015.
30-06-2015 id: 2397
Οι εξετάσεις των μαθημάτων των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6/7/2015, λόγω του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Το αναμορφωμένο πρόγραμμα των εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στην ενότητα Επίκαιρα. Το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει ανοιχτό τη Δευτέρα 6/7/2015.
30-06-2015 id: 2369
Πρόγραμμα Έκτακτης Εξεταστικής Περιόδου Φθινοπωρινών Μαθημάτων Περιόδου Ιουλίου 2015
26-06-2015 id: 2396
Συγγράμματα κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος ΔΕΟΣ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
19-06-2015 id: 2391
Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο Understanding Human Decision Making: Neuroeconomics and Beyond. Ομιλητής θα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Dr. George Christopoulos, Nanyang Business School, NTU, Singapore.
15-06-2015 id: 2307
Πρόγραμμα Εξαμηνιαίων Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου Ακαδ. Έτους 2014-2015
08-06-2015 id: 2377
Η Ένωση Αποφοίτων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των ενημερωτικών της εκδηλώσεων, διοργανώνει φορολογική ημερίδα, με αντικείμενο τη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
04-06-2015 id: 2376
Υποβολή αιτήσεων έως την Πέμπτη 10 Σεπτέμβρη 2015. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 645). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών και το λοιπό πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscis.cs.aueb.gr/about_PartTime.asp), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, μεταξύ άλλων, για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών.
02-06-2015 id: 2375
Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Πληροφορικής. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
02-06-2015 id: 2374
Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων κατατάσσονται, μετά από γραπτές εξετάσεις, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2015 συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
02-06-2015 id: 2373
Το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη με κατεύθυνση στα Α. Εφαρμοσμένα Οικονομικά, Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών και Β. Χρηματοοικονομική ανακοινώνει ότι παρατείνει το διάστημα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδ. Έτος 2015-2016 έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015. Πληροφορίες και αιτήσεις παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.econ.aueb.gr.
29-05-2015 id: 2323
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 1149/26-8-2014 (τεύχος Γ')
29-05-2015 id: 2371
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο : "Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία" με θέμα «Ευρωζώνη: Η Ελληνική Τραγωδία θα επηρεάσει μια Ημιτελή Νομισματική Περιοχή;»
27-05-2015 id: 2370
Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων η 30η Ιουνίου 2015. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908 (καθημερινά 11:30 - 19.30, τηλ. 210-8203 696 & 210-8203 633, φαξ: 210-8203 634, Email: msc.isfm@aueb.gr)
26-05-2015 id: 2368
Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 8ο εξάμηνο και άνω) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4237/2015, (ΦΕΚ 50/14.5.15, Τ. Α'), να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην επόμενη εξεταστική περίοδο και τα οποία α) δεν δήλωσαν στη δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και β) είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 27/5/2015 έως και την Κυριακή 7/6/2015, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.
25-05-2015 id: 2367
Στο πλαίσιο του Προγράμματος JeanMonnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία" με θέμα «Η Ευρωπαϊκή δημοσιονομική αλληλεγγύη»
21-05-2015 id: 2364
Η Συνέλευση του Τμήματος (8η συνεδρίαση/20-5-2015) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι όλων των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2015.
18-05-2015 id: 2360
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Ιουλίου 2015. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
18-05-2015 id: 2359
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Ιουλίου 2015. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
18-05-2015 id: 2358
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Ιουλίου 2015. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
15-05-2015 id: 2355
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: “Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία” με θέμα «Σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις, το εισόδημα, την ανεργία και την κοινωνική ασφάλιση».
15-05-2015 id: 2357
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 26/6/2015 και ώρα 15:00.
15-05-2015 id: 2356
Ανακοινώνεται ότι θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από το Σάββατο 16 Μαΐου 2015 έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, κάνοντας χρήση των προσωπικών στοιχείων πρόσβασης (username/password).
15-05-2015 id: 2278
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-15
13-05-2015 id: 2352
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
13-05-2015 id: 2322
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 1058/8-8-2014 (τεύχος Γ')
13-05-2015 id: 2351
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015, θα γίνει την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
13-05-2015 id: 2350
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων περιόδου Ιανουαρίου 2015, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 11η Μαΐου 2015, θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2015 στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
12-05-2015 id: 2348
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Ιανουαρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
12-05-2015 id: 2347
Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα λόγω των φοιτητικών εκλογών.
06-05-2015 id: 2345
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/05/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 14/05/2015, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
05-05-2015 id: 2343
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία" με θέμα «Πολυπλοκότητα και Οικονομία».
30-04-2015 id: 2341
Η Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση της 1/4/2015) αποφάσισε ότι οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
30-04-2015 id: 2339
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2015, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής το αργότερο έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015.
29-04-2015 id: 2338
Ημερομηνία διαγωνισμού: 18/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 15/05/2015, ημέρα Παρασκευή από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
27-04-2015 id: 2337
Για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2015 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2015. Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματεία και το φοιτητικό πάσο.
24-04-2015 id: 2335
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2015, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00).
24-04-2015 id: 2332
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συνεδρίασε στις 23/4/2015 και, με αφορμή την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, ομόφωνα κατέληξε στα παρακάτω.
23-04-2015 id: 2331
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο : "Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία" με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η επίδραση των πολιτικών της στην ελληνική οικονομία»
23-04-2015 id: 2330
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλέφ. 210-8203643, ώρες 11.00-14.00 & 18.00-19.30 ή με συστημένη επιστολή αντίστοιχης ημερομηνίας αποστολής.
23-04-2015 id: 2329
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 2108203649 ή 2108203689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.econ.aueb.gr.
23-04-2015 id: 2328
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος (4η Γ.Σ./13-2-2015) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξεταστέα ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
21-04-2015 id: 2327
Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι και κατόχων πτυχίων ανωτέρω σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε ποσοστό 12% επι του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2015. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2015. Εξεταστέα ύλη και απαιτούμενα δικαιολογητικά.
20-04-2015 id: 2326
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο : "Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία" με θέμα «Διαφθορά, Φοροδιαφυγή και η Παροχή Δημοσίων Αγαθών»
14-04-2015 id: 2325
Το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 λόγω τεχνικών εργασιών.
03-04-2015 id: 2324
Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 643). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών και το πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/, από όπου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, μεταξύ άλλων και για την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.
01-04-2015 id: 2321
Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 705) Δευτέρα, Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203 642.
01-04-2015 id: 2320
Αιτήσεις μέχρι 5 Ιουνίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://deos.aueb.gr/el/node/118 και από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Τ.Κ.11362, 7ος όροφος, γραφείο 705) Δευτέρα, Τετάρτη 12:00 - 14:00, Παρασκευή 11:00 - 13:00, τηλ. 210-8203 642.
31-03-2015 id: 2317
Ημερομηνία διαγωνισμού: 07/04/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 06/04/2015, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
27-03-2015 id: 2116
Διαδικασία μονιμοποίησης της κ. Ε. Κατσικέα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ"
27-03-2015 id: 2315
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία" με θέμα «Τα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής»
27-03-2015 id: 2312
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 19 Απριλίου 2015.
26-03-2015 id: 2310
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, έχοντας αναλάβει τη στήριξη του 16ου θερινού σχολείου με τίτλο "Inequality and Distribution", το οποίο διοργανώνεται στην Ιταλία στις 15-25 Ιουνίου 2015 από το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Τρέντο, έχει εξασφαλίσει 2 θέσεις για Έλληνες διδακτορικούς, μετα-διδακτορικούς και νέους ερευνητές στα πεδία των μακροοικονομικών και των χρηματοοικονομικών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Απριλίου 2015.
23-03-2015 id: 2308
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
23-03-2015 id: 2306
Την Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, λόγω της τελετής εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00.
18-03-2015 id: 2302
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015, ώρα 10:00 (Α-Λ) και ώρα 13:00 (Μ-Ω), στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
18-03-2015 id: 2301
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 , θα γίνει την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου Αντωνιάδου.
18-03-2015 id: 2300
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00). Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203643.
17-03-2015 id: 2299
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ώρες 10:00 για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α - Λ και 13:00 για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ - Ω στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.
13-03-2015 id: 2256
Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Κ. Ήντουνα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στην τιμολόγηση"
13-03-2015 id: 2298
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία» με θέμα «Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας στα χρόνια του Μνημονίου»
12-03-2015 id: 2295
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 4 Μαΐου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ. 210-8203 111-113, email: stat@aueb.gr.
12-03-2015 id: 2294
Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων-Εύδοξος (www.eudoxus.gr), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.
06-03-2015 id: 2292
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 και θα λήξει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015.
05-03-2015 id: 2290
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι δρομολογούμενες εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία" με θέμα «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ»
05-03-2015 id: 2289
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
25-02-2015 id: 2287
Ημερομηνία διαγωνισμού: 12/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 11/03/2015, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
20-02-2015 id: 2284
Ημερομηνία διαγωνισμού: 10/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 09/03/2015, ημέρα Δευτέρα από το Πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
18-02-2015 id: 2283
Το ίδρυμα "Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης" προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της Ευρώπης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στον τομέα της πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου. Αιτήσεις μέχρι 2/4/15.
16-02-2015 id: 2282
Η έναρξη της διδασκαλίας των προπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου, που έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
16-02-2015 id: 2281
Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, κατατάσσονται οι παρακάτω. Η εγγραφή τους στο Τμήμα θα γίνει αποκλειστικά στις 18-2-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00-11.00. Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
12-02-2015 id: 2277
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται να αγοράσει για στεγαστικές του ανάγκες ακίνητο. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την Δευτέρα 16/2/2015 έως και την Παρασκευή 28/2/2015 και ώρες 08:00 έως 14:00.
11-02-2015 id: 2276
Προκήρυξη υποτροφιών για το θέρος 2015 και για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 που χορηγούνται από τις ξένες κυβερνήσεις σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών.
10-02-2015 id: 2275
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.
10-02-2015 id: 2274
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος ΔΕΟΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρία 10/2/2015). Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας και των δύο βαθμολογητών. Για να καταταγεί ένας υποψήφιος στο Τμήμα πρέπει να έχει προαγωγικό βαθμό και στα τρία μαθήματα.
10-02-2015 id: 2205
Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων χειμ. εξαμήνου εξετ. περιόδου Ιαν. - Φεβρ. 2015 & Πρόγραμμα έκτακτης εξετ. περιόδου Φεβρουαρίου 2015 ακαδ. έτους 2014-15
09-02-2015 id: 2273
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει υποτροφίες σπουδών στους Έλληνες φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό το 2015/16. Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γαλλία είναι επιλέξιμοι. Οι αιτήσεις γίνονται δεχτές μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015.
19-01-2015 id: 2264
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, από τη Δευτέρα 19-1-2015 έως τη Δευτέρα 2-2-2015 (δεδομένου ότι η 31.1.2015 είναι Σάββατο) στην οικεία Γραμματεία τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
13-01-2015 id: 2259
Οι εξετάσεις των μαθημάτων προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΟΠΑ δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 23/1/2015 και τη Δευτέρα 26/1/2015, λόγω των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015. Το αναμορφωμένο πρόγραμμα των εξετάσεων έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στην ενότητα Επίκαιρα. Το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών.
12-01-2015 id: 2258
Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τη στενότερη συνεργασία του Πανεπιστημίου με φορείς της ελληνικής οικονομίας και τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, ανακοινώνει με ευχαρίστηση την έναρξη συνεργασίας με τη συμβουλευτική εταιρεία Accenture αναφορικά με την πρακτική εξάσκηση τελειόφοιτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (των προγραμμάτων πλήρους φοίτησης).
12-01-2015 id: 2255
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 2/ 19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α.(Β' 393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως, να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ο.Π.Α. (πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.
08-01-2015 id: 2253
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 13.00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.
08-01-2015 id: 2252
Καλούνται οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ, που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2015 σε μαθήματα πέραν εκείνων που έχουν ήδη δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο, να τα δηλώσουν, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας, http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, από 10/1/2015 έως 18/1/2015.
30-12-2014 id: 2251
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Τετάρτη 7/1/2015 έως και την Τρίτη 13/1/2015, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
30-12-2014 id: 2249
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
30-12-2014 id: 2248
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου 2014, θα γίνει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00 για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α-Λ και 13:00 για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ-Ω στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου της πτέρυγας Αντωνιάδου.
30-12-2014 id: 2247
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
19-12-2014 id: 2244
Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοδιανομή του Πανεπιστημίου (Αντωνιάδου & Πατησίων) θα λειτουργεί μέχρι και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015. Ώρες λειτουργίας 9:00 - 13:00.
19-12-2014 id: 2243
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, θα γίνει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00πμ στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου της πτέρυγας Αντωνιάδου.
17-12-2014 id: 2241
Στη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2014, το Συμβούλιο Ιδρύματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξέτασε τον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2015 που του υπεβλήθη προς έγκριση και αποφάσισε ομόφωνα να εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση.
17-12-2014 id: 2240
Ρηματική Διακοίνωση του Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε αλλοδαπούς πολίτες, και υποτροφιών εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο κατηγορίες υποτροφιών: 30 Μαΐου 2015
12-12-2014 id: 2238
Ανακοινώνεται ότι, ενόψει της ολοκλήρωσης των εγγραφών φοιτητών ειδικών κατηγοριών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014, για όσους φοιτητές δεν έχουν πραγματοποιήσει δήλωση μαθημάτων. Υπενθυμίζεται ότι, η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το ίδιο εξάμηνο, η οποία πραγματοποιείται μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Εύδοξος, θα λήξει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014. Η διανομή των διδακτικών βιβλίων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015.
09-12-2014 id: 2234
Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στην Επικοινωνία» για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, η οποία, λόγω του ότι το πανεπιστήμιο παρέμεινε κλειστό δεν πραγματοποιήθηκε στην προγραμματισμένη ημερομηνία, θα διεξαχθεί ως ακολούθως.
08-12-2014 id: 2233
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική / Επιστήμη Υπολογιστών. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η συνάφεια του Διδακτορικού Διπλώματος και η διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
05-12-2014 id: 2231
Η εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Επικοινωνία" που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10:00-12:00 στη αίθουσα Α31 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος) δεν θα πραγματοποιηθεί. Η καινούργια ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος "Εισαγωγή στην Επικοινωνία" θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
05-12-2014 id: 2230
Το κεντρικό κτήριο του ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014
04-12-2014 id: 2155
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2014-15
01-12-2014 id: 1912
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2014
26-11-2014 id: 2227
Η διαδικασία υποβολής και αποδοχής αιτήσεων είναι συνεχής και λήγει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015.
25-11-2014 id: 2224
Ανακοινώνεται στους υποψηφίους προς κατάταξη του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2014-2015, θα διενεργηθούν ως ακολούθως.
25-11-2014 id: 2223
Ανακοινώνεται στους υποψηφίους προς κατάταξη του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2014-2015, θα διενεργηθούν ως ακολούθως.
20-11-2014 id: 2222
Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαμορφώνεται ως ακολούθως.
20-11-2014 id: 2221
Ημερομηνία διαγωνισμού: 02/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την 01/12/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
18-11-2014 id: 2218
Ανακοινώνεται ότι, δεδομένης της μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου από την Πέμπτη 13/11/2014 έως και τη Δευτέρα 17/11/2014, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 20/11/2014.
07-11-2014 id: 2213
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014.
07-11-2014 id: 2211
Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ε. Καφέζα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Επικοινωνία με έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας"
06-11-2014 id: 2210
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 9 Ιανουαρίου 2015. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726394, 395, 346 και 313, καθώς και στα γραφεία του ΙΚΥ.
06-11-2014 id: 2209
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα λήξει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014.
05-11-2014 id: 2208
Το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΟΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τη στενότερη συνεργασία του Πανεπιστημίου με φορείς της ελληνικής οικονομίας και τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, ανακοινώνει με ευχαρίστηση την έναρξη συνεργασίας με την Alpha Bank αναφορικά με την πρακτική εξάσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, που βρίσκονται πολύ κοντά στην αποφοίτησή τους. Σχετική σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ και της Τράπεζας. Η συνεργασία μας ξεκινά το φθινόπωρο 2014 και προβλέπει την τρίμηνη έως εξάμηνη πρακτική εξάσκηση 10 φοιτητών. Η εξάσκηση θα είναι έμμισθη και πλήρους απασχόλησης και θα βασίζεται στην ανάθεση παραγωγικού έργου στους φοιτητές σύμφωνα με τις ανάγκες της Τράπεζας και σε συνδυασμό με τα πεδία σπουδών του ΟΠΑ.
31-10-2014 id: 2206
Οι εγγραφές των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 3/11/2014 μέχρι και 18/11/2014, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
30-10-2014 id: 2204
Το Υπουργείο Εξωτερικών διαβίβασε τη Ρηματική Διακοίνωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Χονγκ Κονγκ της Κίνας, αναφορικά με τη χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές τριετούς διάρκειας από οκτώ (8) Πανεπιστήμια του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα σε αλλοδαπούς σπουδαστές, μεταξύ αυτών και σε Έλληνες. Προθεσμία υποβολής αρχικών αιτήσεων: 1η Δεκεμβρίου 2014.
30-10-2014 id: 2202
Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρατηρήθηκε στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων, όσοι φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (εξαμήνου φοίτησης μεγαλύτερου ή ίσου του 7ου) επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα Παιδαγωγικής Επάρκειας για το χειμερινού εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-15, θα πρέπει να τα δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τις ημέρες και ώρες που δέχεται κοινό και φοιτητές (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00) μέσα στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων μαθημάτων (από Δευτέρα 20/10/2014 έως Κυριακή 9/11/2014).
29-10-2014 id: 2110
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Συμπεριφορά Οργανώσεων με έμφαση στην Επικοινωνία", σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 140/8-2-2013 τεύχος Γ'.
29-10-2014 id: 2109
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην Εταιρική Επικοινωνία", σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 140/8-2-2013 τεύχος Γ'.
29-10-2014 id: 2201
Μετά τη συνεδρίαση της 21/10/2014, το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΟΠΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.
24-10-2014 id: 2199
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών, βάσει του άρθρου 53 του Ν.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Τετάρτη 29/10/2014 έως και την Τετάρτη 5/11/2014, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
23-10-2014 id: 2198
Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014, λόγω της τελετής εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, οι Γραμματείες των Τμημάτων θα δεχτούν το κοινό 10:00-12:00 και τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00.
22-10-2014 id: 2197
Οι εγγραφές των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 22/10/2014 μέχρι και 5/11/2014, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00. Επισημαίνεται ότι τη Δευτέρα 27/10/2014 οι Γραμματείες θα δεχθούν 10:00 - 12:00.
21-10-2014 id: 2195
Ημερομηνία διαγωνισμού: 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 30/10/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
17-10-2014 id: 2193
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014 και θα λήξει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014. Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και θα λήξει την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014, μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων - Εύδοξος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διανομή των διδακτικών βιβλίων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015.
15-10-2014 id: 2189
Ημερομηνία διαγωνισμού: 29/10/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 27/10/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00
10-10-2014 id: 2178
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος αποκλειστικά και μόνο από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/ τριών της Κύπρου το 2012. Προθεσμία υποβολής 20/10/14.
10-10-2014 id: 2177
Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των Τελετών Υποδοχής των Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου έχει ως ακολούθως. Κατά τη διάρκεια των τελετών υποδοχής (11:00 - 13:00) δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του Α' έτους των αντιστοίχων Τμημάτων.
09-10-2014 id: 2176
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, Γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr.
08-10-2014 id: 2174
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού Ελλήνων, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
06-10-2014 id: 2173
Ανακοινώνεται ότι η διανομή των πανεπιστημιακών σημειώσεων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ξεκινά τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014.
03-10-2014 id: 2172
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει 25 υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Οι Υποτροφίες θα χορηγηθούν σε αποφοίτους ελληνικών εκπαιδευτηρίων μέσης εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2013-14, που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ως πρωτοετείς για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
01-10-2014 id: 2171
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.
26-09-2014 id: 2169
Καλούνται όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να προσέλθουν στην πρώτη υποχρεωτική συνάντηση του εργαστηρίου της ΠΑΔ Ι στις 7/10/2014 ώρες 9:00-15:00 στο αμφιθέατρο Υ (παλιό κυλικείο). Η παρουσία είναι υποχρεωτική, καθώς θα δοθεί το συνολικό πλαίσιο του εργαστηρίου ΠΑΔ Ι, θα δημιουργηθούν οι ομάδες εργασίας της πρώτης φάσης εκπαίδευσης και θα μοιραστεί και υπογραφεί το έντυπο ΠΑΔ Ι. Απουσίες δεν δικαιολογούνται στο εργαστήριο.
26-09-2014 id: 2168
Το Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
26-09-2014 id: 2167
Το Ίδρυμα Φούλμπραϊτ (Fulbright Foundation), Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα, 1ος όροφος, http://www.fulbright.gr ανακοινώνει τα ακόλουθα προγράμματα υποτροφιών.
26-09-2014 id: 2166
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Μακροοικονομική» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 86/24-1-2014 τ. Γ'
25-09-2014 id: 2165
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών: 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα Σλοβακίας 16.00. Όλες οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.scholarships.sk/en/, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν αναλυτικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν, καθώς και την ηλεκτρονική αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
17-09-2014 id: 2158
Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 29/09/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00
09-09-2014 id: 2151
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.
09-09-2014 id: 2150
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
09-09-2014 id: 2149
Το Κέντρο Τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα που εδρεύει στη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), διοργανώνει εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΠΑ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
05-09-2014 id: 2147
Πρόγραμμα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2014-15
02-09-2014 id: 2111
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 240/5-3-2013 τ. Γ'.
02-09-2014 id: 2115
Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 Ακαδ. Έτους 2013-2014
02-09-2014 id: 2107
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 497/15-5-2013 τ. Γ'.
02-09-2014 id: 2145
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.
02-09-2014 id: 2143
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.
01-09-2014 id: 2141
Ημερομηνία διαγωνισμού: 16/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 15/09/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
29-08-2014 id: 2139
Καλούνται οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές (7ου και 8ου εξαμήνου) όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους, αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2014.
28-08-2014 id: 2138
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2014, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00 -14.00, Παρασκευή 11.00-13.00).
25-08-2014 id: 2135
Ημερομηνία διαγωνισμού: 5/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 4/09/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
31-07-2014 id: 2134
Το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζοντας τις δράσεις με σκοπό τη συστηματική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Ελλάδα, προκηρύσσει 10 θέσεις υποτρόφων που θα παρακολουθήσουν την Κατεύθυνση "Innovation & Entrepreneurship" στο Full-time πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Υποβολή αιτήσεων ως τις 29/8/2014.
31-07-2014 id: 2133
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (εφεξής Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση συνεργασίας παροχής νομικών υπηρεσιών ορισμένης χρονικής διάρκειας (6 μηνών), έναν Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις, ως βοηθό νομικό σύμβουλο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α'), συνοδευόμενες από Βιογραφικό Σημείωμα, Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικηγόρου και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και οιουδήποτε άλλου στοιχείου τεκμηριώνει πλήρως όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση Πατησίων 80, 4ος όροφος, Αθήνα, 104 34, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.
23-07-2014 id: 2131
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr
16-07-2014 id: 2129
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους προσκομίζοντας και την αστυνομική τους ταυτότητα από 27 Αυγούστου έως και 19 Σεπτεμβρίου.
15-07-2014 id: 2128
Κατά το διάστημα από 1 Αυγούστου έως και 20 Αυγούστου 2014 οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.
14-07-2014 id: 2127
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2014. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203 107.
10-07-2014 id: 2035
Έκτακτη Εξεταστική Περίοδος Ιουλίου 2014
07-07-2014 id: 2124
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 14/07/2014, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
07-07-2014 id: 2122
Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" σύμφωνα με το ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 240/5-3-2013 τ. Γ'. Εμπρόθεσμη αίτηση από τον κ. Aλέξανδρο Παπαλεξανδρή.
07-07-2014 id: 2121
Σας ενημερώνουμε ότι την 27η-06-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
04-07-2014 id: 2118
Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" σύμφωνα με το ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 240/5-3-2013 τ. Γ'. Εμπρόθεσμη αίτηση από τον κ. Δημήτριο Μανωλόπουλο.
04-07-2014 id: 2117
Διαδικασία Μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
02-07-2014 id: 2390
Ο καθηγητής S.N. Singh θα δώσει διάλεξη στις 4/7/2014, μετά από πρόσκληση του προέδρου του τμήματος καθ. Γ. Μπάλτα.
02-07-2014 id: 2389
During June, three distinguished professors of accounting visited the Department of Accounting & Finance in order to present their research as part of the departmental seminar series: Professor S. P. Kothari (Deputy Dean, MIT Sloan School of Management), Professor Panos Patatoukas (University of California at Berkeley), and Professor Ana Simpson (London School of Economics & Political Science).
02-07-2014 id: 2389
Πρόκειται για τον κ. S. P. Kothari (Deputy Dean, MIT Sloan School of Management), τον κ. Πάνο Πατατούκα (University of California at Berkeley) και την κυρία Ana Simpson (London School of Economics & Political Science).
01-07-2014 id: 2112
Σας ενημερώνουμε ότι την 30η-06-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.
27-06-2014 id: 2105
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014 έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος καθημερινά 13:30-19:30, 9ος όροφος, Γραφείο 909,
http://www.econ.aueb.gr/GraduatePrograms/MonetaryPartTime.html
24-06-2014 id: 2098
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνεται ο πίνακας υποψηφίων Προέδρων για τις εκλογές της 27ης Ιουνίου 2014.
24-06-2014 id: 2097
Οι υπογράφοντες ανακηρύσσουμε ως υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις εκλογές που θα διενεργηθούν την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00-17:00, τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Νικολόπουλο, ο οποίος υπέβαλε υποψηφιότητα και πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ενώ δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα εκλογιμότητας.
23-06-2014 id: 2095
Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (στην 7η συνεδρίασή της την 18η Ιουνίου 2014) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2014 έως 31.08.2016 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2014. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή.
23-06-2014 id: 2094
Η Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (στην 4η συνεδρίασή της την 18η Ιουνίου 2014) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2014 έως 31.08.2016 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2014. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα.
23-06-2014 id: 2093
Σας ενημερώνουμε ότι την 19η-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως ακολούθως.
20-06-2014 id: 2092
Ανακοινώνεται ότι το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 λόγω τεχνικών εργασιών.
12-06-2014 id: 2088
Ανακοινώνεται ότι το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 λόγω τεχνικών εργασιών.
12-06-2014 id: 2089
Η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (στην 7η συνεδρίασή της την 11η Ιουνίου 2014) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2014 έως 31.08.2016 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2014. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή.
12-06-2014 id: 2087
Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (στη 10η συνεδρίασή της την 5η Ιουνίου 2014) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών, προκειμένου να αναδειχθεί Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2014 έως 31.08.2016 δεδομένου ότι η θητεία του απερχόμενου Προέδρου λήγει, σύμφωνα με τα παραπάνω, την 31η.08.2014. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο. Ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα.
11-06-2014 id: 2086
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 προτίθεται να χορηγήσει έως είκοσι πέντε (25) νέες υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές σε δημόσια ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας.
11-06-2014 id: 1999
Πρόγραμμα Εξαμηνιαίων Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου Ακαδ. Έτους 2013-2014
10-06-2014 id: 2084
Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, διαπίστωσε ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και Ανακηρύσσει τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζαζάνη και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Κωστάκη, υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας.
10-06-2014 id: 2083
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) θέσπισε το καινοτόμο Πρόγραμμα Υποτροφιών "2+2" όπου η αριστεία επιβραβεύεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και άριστοι εξειδικευμένοι νέοι επιστήμονες απασχολούνται στον κλάδο των σπουδών τους από τις κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας.
06-06-2014 id: 2081
Ανακοινώνεται ότι το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 λόγω εργασιών απεντόμωσης.
04-06-2014 id: 1977
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 1154/10-10-2013 τ. Γ'.
04-06-2014 id: 1975
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 1154/10-10-2013 τ. Γ'
03-06-2014 id: 2080
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.
03-06-2014 id: 2079
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014.
02-06-2014 id: 2076
Ημερομηνία διαγωνισμού: 20/06/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 19/06/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
02-06-2014 id: 2075
Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2014
23-05-2014 id: 2068
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ως και την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιλεγέντες την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου 2014. Πληροφορίες στη σελίδα: www.latsis-foundation.org/gr/153/metaptuxiakes_upotrofies_.html
23-05-2014 id: 2066
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο: "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της" με θέμα "Η Ευρωπαϊκή Kρίση Χρέους και ο ρόλος των Credit Swaps"
23-05-2014 id: 2065
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 10 Σεπτέμβρη 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφόρηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Ευελπίδων 47Α, 7ος όροφος), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-8203 645, κα Ελπίδα Χιονά. Σημειώνεται ότι η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα λειτουργήσει μεταξύ 1-24 Αυγούστου 2014.
22-05-2014 id: 2063
Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν 1-20/12/2014. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1-15/11/2014. Εξεταστέα ύλη, απαιτούμενα δικαιολογητικά, συγγράμματα.
21-05-2014 id: 2062
Ημερομηνία διαγωνισμού: 11/06/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 10/06/2014, ημέρα Τρίτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
20-05-2014 id: 2059
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 19/07/2014. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203 111, 112, 113. Πληροφορίες για το Τμήμα Στατιστικής περιέχονται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.stat-athens.aueb.gr).
20-05-2014 id: 2058
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της" με θέμα "Ο Κρατικός Προϋπολογισμός ως εργαλείο Διοίκησης".
16-05-2014 id: 2057
Η Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρίαση της 14/5/2014) αποφάσισε ότι οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014. Δικαιολογητικά, ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
14-05-2014 id: 2053
Ημερομηνία διαγωνισμού: 30/05/2014, ημέρα Παρασκευή 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 29/05/2014, ημέρα Πέμπτη από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
12-05-2014 id: 2050
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, ώρα 12.00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
09-05-2014 id: 1944
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-14
09-05-2014 id: 2048
Η Συνέλευση του Τμήματος (6η συνεδρίαση της 30/4/2014) αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 θα γίνουν με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος 1-15 Νοεμβρίου 2014.
09-05-2014 id: 2047
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της" με θέμα "Οργανωσιακή κουλτούρα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα"
09-05-2014 id: 2045
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
08-05-2014 id: 2043
Η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2014, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 7η Μαΐου 2014, θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2014.
06-05-2014 id: 2039
Την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα λόγω των φοιτητικών εκλογών.
06-05-2014 id: 2038
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ καλούνται να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2014 και στην έκτακτη εξεταστική περίοδο Ιουλίου 2014. Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 7-18/5/14, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/. H προθεσμία υποβολής δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2013-14 παρατείνεται μέχρι 16/5/14, ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η 30η/5/14.
05-05-2014 id: 2033
Καλείται ο κάτωθι επιτυχών στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος, ακαδ. έτους 2013-2014, όπως προσέλθει στη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού, προκειμένου να πραγματοποιήσει την εγγραφή του.
05-05-2014 id: 2031
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ή ισότιμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.
30-04-2014 id: 2028
Ημερομηνία διαγωνισμού: 15/05/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 14/05/2014, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι τiς 14:00.
29-04-2014 id: 2027
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε ότι οι Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα. Αιτήσεις από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014. Δικαιολογητικά, ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία.
28-04-2014 id: 2026
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της" με θέμα "Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματική Ηθική: O Ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού"
24-04-2014 id: 1984
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-14 έως και την Κυριακή 27 Απριλίου 2014.
14-04-2014 id: 2023
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου 2014 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014.
14-04-2014 id: 2022
Για την απόκτηση 2ου πτυχίου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, κατατάσσονται οι παρακάτω.
11-04-2014 id: 2021
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα παραμείνει κλειστό από τη Μ. Τετάρτη 16/4 έως και την Τρίτη 22/4.
11-04-2014 id: 2020
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος (συνεδρία 10/4/2014).
10-04-2014 id: 2019
Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιανουάριο 2014, θα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα-Τετάρτη 12.00-14.00, Παρασκευή 11.00-13.00), προκειμένου να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία Πτυχιούχων Ιανουαρίου 2014. Η ακριβής ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί προσεχώς.
10-04-2014 id: 2018
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Πληροφορικής αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων υποψήφιων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 9 Μαΐου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).
10-04-2014 id: 2017
Λόγω αιτήματος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου για διενέργεια γενικής συνέλευσης του Συλλόγου τους, η Πρυτανεία ανακοινώνει ότι, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα σήμερα Πέμπτη 10/4/2014, κατά το διάστημα 15:00-17:00.
10-04-2014 id: 2016
Καλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από την Τρίτη 8/4/2014 έως την Παρασκευή 11/4/2014 και ώρα 09:00-13:00.
10-04-2014 id: 2015
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων προς αυτά ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Στατιστικής.
07-04-2014 id: 2013
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της" με θέμα "Το πρόβλημα του χρέους και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής του"
07-04-2014 id: 2012
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο talent@cerge-ei.cz έως και τις 15 Απριλίου 2014.
04-04-2014 id: 2010
Λόγω αιτήματος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου για διενέργεια γενικής συνέλευσης του Συλλόγου τους, η Πρυτανεία ανακοινώνει ότι, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα την Παρασκευή 4/4/2014, κατά το διάστημα 14:00-17:00.
03-04-2014 id: 2007
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τέλος Μαΐου 2014.
03-04-2014 id: 2006
Η Ε.Β.Ε.-Διπλάρειος Σχολή πρόκειται να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Παναγή Χαροκόπου.
31-03-2014 id: 2004
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της" με θέμα "Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση"
27-03-2014 id: 2002
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705), Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, τηλ. 210-8203643). Τα έντυπα αιτήσεων, συστατικών επιστολών, καθώς και το πληροφοριακό υλικό υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mscis.cs.aueb.gr/, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του ΠΜΣ και την εξέλιξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών.
24-03-2014 id: 2001
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της
20-03-2014 id: 1997
Ημερομηνία διαγωνισμού: 03/04/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 02/04/2014, ημέρα Τετάρτη από το Τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι τις 14:00.
20-03-2014 id: 1996
Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, λόγω της τελετής εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, οι Γραμματείες των Τμημάτων θα δεχτούν το κοινό 11:00-12:00 αντί 11:00-13:00 και τα προπτυχιακά μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 12:00-14:00.
20-03-2014 id: 1995
Ημερομηνία διαγωνισμού: 01/04/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 31/03/2014, ημέρα Δευτέρα από το Τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι τις 14:00.
19-03-2014 id: 1993
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και των πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2013-2014, από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τα οποία επικυρώθηκαν από τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών κατά τη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2014.
19-03-2014 id: 1992
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014. Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr.
19-03-2014 id: 1991
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.
19-03-2014 id: 1990
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της"
18-03-2014 id: 1989
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής τους, τις ημέρες και ώρες υποδοχής. Εάν η αίτηση υποβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014, δύναται να συμπεριληφθεί στη διακοπή σπουδών και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η διακοπή σπουδών θα αφορά στο αμέσως επόμενο εξάμηνο.
18-03-2014 id: 1988
Το Συμβούλιο Ιδρύματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στηρίζει την απόφαση του Πρύτανη του ΟΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη και της Συγκλήτου, για προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω των έκρυθμων γεγονότων στους χώρους του Ιδρύματος την περασμένη εβδομάδα. Διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο δεν μπορεί να επιτελεσθεί όταν δεν διασφαλίζονται η ομαλότητα, καθώς και η σωματική ακεραιότητα μέσα στο Πανεπιστήμιο και στους περιβάλλοντες χώρους. Καλούμε την Πολιτεία να συνεργαστεί με τη Διοίκηση του ΟΠΑ για την λήψη μέτρων που θα εγγυώνται την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας.
17-03-2014 id: 1987
Λόγω αιτήματος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου για διενέργεια γενικής συνέλευσης του Συλλόγου τους, η Πρυτανεία ανακοινώνει ότι, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα την Τρίτη 18/3/2014, κατά το διάστημα 13:00-17:00.
17-03-2014 id: 1983
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οφείλουν να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 17/03/2014 έως και τη Δευτέρα 31/03/2014, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
17-03-2014 id: 1982
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ' αρ. 2/ 19525/0026/ 21-2-2013 Υ.Α.(Β'393) Υπουργικής Απόφασης για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ ετησίως υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου (πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος) καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.
14-03-2014 id: 1980
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε έκτακτη συνεδρίασή της σήμερα, 14/3/2014, εξέτασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ίδρυμα. Τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνουν χώρα αστυνομικές επιχειρήσεις με σκοπό την αντιμετώπιση του παραεμπορίου που πραγματοποιείται επί του πεζοδρομίου της οδού Πατησίων, μπροστά από την είσοδο του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων διαδραματίζονται βίαια επεισόδια σοβαρής έκτασης μεταξύ της αστυνομίας, των ασκούντων το παραεμπόριο, καθώς και υποστηρικτών τους. Ως αποτέλεσμα, έχει τεθεί κατ’ επανάληψη σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των μελών της κοινότητάς μας και έχει διαταραχθεί σε σοβαρό βαθμό η ομαλή λειτουργία τού Πανεπιστημίου. Για τους λόγους αυτούς, με απόφαση του Πρύτανη, το Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου έκλεισε από την Τετάρτη 12/3/2014, 21:00.
13-03-2014 id: 1979
Τις τελευταίες ημέρες, λαμβάνουν χώρα αστυνομικές επιχειρήσεις με σκοπό την αντιμετώπιση του παραεμπορίου που πραγματοποιείται επί του πεζοδρομίου της οδού Πατησίων, μπροστά από την είσοδο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων διαδραματίζονται βίαια επεισόδια σοβαρής έκτασης μεταξύ της αστυνομίας, των ασκούντων το παραεμπόριο, καθώς και υποστηρικτών τους. Ως αποτέλεσμα, έχει τεθεί κατ’ επανάληψη σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των μελών της κοινότητάς μας και έχει διαταραχθεί σε σοβαρό βαθμό η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου.
07-03-2014 id: 1976
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Jean Monnet διοργανώνεται το σεμινάριο "Η κρίση στη ζώνη του Ευρώ και οι επιλογές της Ε.Ε. για τον ανασχεδιασμό της"
04-03-2014 id: 1972
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) χορηγεί υποτροφίες με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας και βραβεία στους ακόλουθους φοιτητές.
04-03-2014 id: 1971
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
27-02-2014 id: 1969
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) χορηγεί υποτροφίες με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας και βραβεία στους ακόλουθους φοιτητές.
27-02-2014 id: 1968
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013, ότι η Oρκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, ώρα 10.00 (Α-Λ) και ώρα 13.00 (Μ-Ω) στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
27-02-2014 id: 1967
Σας γνωρίζουμε ότι οι ορκωμοσίες των πτυχιούχων της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2013 θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου ως εξής.
25-02-2014 id: 1964
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.
19-02-2014 id: 1959
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 του Τμήματος, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ορκωμοσίας μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014
19-02-2014 id: 1958
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων φοιτητών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014 στις 10 π.μ. το γκρουπ Α-Λ και στη 1 μ.μ το γκρουπ Μ-Ω στην αίθουσα Τελετών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
19-02-2014 id: 1957
Σύμφωνα με την υπ' αρ. Φ1/21140/Β3/14.2.2014 (ΦΕΚ 349/Τ. Β') υπουργική απόφαση οι επιτυχόντες, οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013, με την ειδική κατηγορία 5%, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ.
18-02-2014 id: 1956
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2013, θα γίνει την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 και ώρα 10:00πμ στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου
18-02-2014 id: 1923
Έκτακτη Εξεταστική Περίοδος Φεβρουαρίου 2014
18-02-2014 id: 1955
Ημερομηνία διαγωνισμού: 27/3/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 26/03/2014, ημέρα Τετάρτη από το πρωτόκολλο μέχρι της 2 μ.μ.
18-02-2014 id: 1954
Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Απριλίου 2014. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203107
13-02-2014 id: 1949
Ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ινδίας στην Αθήνα για χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε Έλληνα πολίτη, σύμφωνα με το Γενικό Πολιτιστικό Πλαίσιο Υποτροφιών (ICCR) για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, μεταδιδακτορικές σπουδές ή για την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου σε όλους σχεδόν τους τομείς σπουδών, σε πανεπιστήμια της Ινδίας, για το ακαδ. έτος 2014-2015. Αιτήσεις μέχρι 24/2/2014.
07-02-2014 id: 1868
Πρόγραμμα Εξαμηνιαίων Εξετάσεων Περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Ακαδ. Έτους 2013-2014
05-02-2014 id: 1754
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 262 /6-3-2013 τεύχος Γ.
31-01-2014 id: 1940
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους σε τρία αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 107, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2014.
27-01-2014 id: 1936
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300 & 210-8203 302, μέχρι την Tρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014.
24-01-2014 id: 1933
Οι κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών για το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
23-01-2014 id: 1931
Οι εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 24/1/2014 μέχρι και 3/2/2014, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, και Παρασκευή 11:00-13:00.
22-01-2014 id: 1930
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2014.
20-01-2014 id: 1928
Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο του 2013, καλούνται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, το αργότερο έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού (Δευτέρα-Τετάρτη 12:00-14:00 Παρασκευή 11:00-13:00).
16-01-2014 id: 1926
Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαμορφώνεται ως εξής.
15-01-2014 id: 1924
Ημερομηνία διαγωνισμού: 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 31/1/2014, ημέρα Παρασκευή από το Τμήμα Πρωτοκόλλου μέχρι τις 14:00.
13-01-2014 id: 1920
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24 Ιανουαρίου 2014 στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, μέσω της Πρεσβείας της Ινδονησίας στην Αθήνα.
13-01-2014 id: 1917
Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master's Degree). Για το ακαδημαϊκό έτος 2014 / 2015 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 1η Μαρτίου 2014.
09-01-2014 id: 1913
Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2ου έτους και άνω, μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, τα οποία είχαν δηλώσει στο παρελθόν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014 μέχρι την Κυριακή 12/1/2014, μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/.
08-01-2014 id: 1910
Η αίθουσα Υ (πρώην Κυλικείο) κατασκευάστηκε για να καλύψει μέρος των έντονων αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε χώρους διδασκαλίας. Στην αίθουσα αυτή πρέπει να γίνονται τα μαθήματα ή οι εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας ή εξετάσεων του ΟΠΑ.
07-01-2014 id: 1909
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.
06-01-2014 id: 1908
Τα μαθήματα που ήταν προγραμματισμένα να παγματοποιηθούν την Τρίτη 7/1/2014 στην αίθουσα Α23 θα πραγματοποιηθούν στην καινούργια αίθουσα διδασκαλίας Υ στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου απέναντι από το Χημείο.
20-12-2013 id: 1904
Το κεντρικό κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα παραμείνει κλειστό από το βράδυ της Παρασκευής 20/12/2013 έως και τη Δευτέρα 6/1/2014, λόγω εκτέλεσης έργων. Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου θα πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους Προϊσταμένους τους, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, για τη διευθέτηση διοικητικών εκκρεμοτήτων.
20-12-2013 id: 1903
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis) μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 & Παρασκευή 11:00-13:00).
20-12-2013 id: 1901
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθμ. 2/112446/16-12-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3198/Β/17-12-2013) ανακοινώνει την συμπληρωματική προκήρυξη 27 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου (Μάστερ) στην Ελλάδα για το ακαδ. έτος 2013-2014 και 73 θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου (Διδακτορικό) στην Ελλάδα για το ακαδ. έτος 2012-2013. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 28η Ιανουαρίου 2014.
20-12-2013 id: 1902
Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014, ενώ ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.
19-12-2013 id: 1900
Το Ίδρυμα Προποντίς για το ακαδ. έτος 2014-2015 προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες. Οι υποτροφίες αφορούν σε προδιδακτορικό και διδακτορικό επίπεδο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 14η Φεβρουαρίου 2014.
18-12-2013 id: 1899
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, θα υποβληθούν από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014, στις Γραμματείες των Τμημάτων, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00). Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως και δεν απαιτείται επανυποβολή τους.
17-12-2013 id: 1896
Η ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για τα εξεταζόμενα μαθήματα έχει ως εξής.
06-12-2013 id: 1892
Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων που επιθυμούν τη μεταφορά τη θέσης εισαγωγής τους σε ΑΕΙ πραγματοποιείται από 5.12.2013 - 18.12.2013. Όσον αφορά στις κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ψηφίστηκε σχετική νομοθετική ρύθμιση και αναμένεται η δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθορίσει τα ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
06-12-2013 id: 1825
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. έτους 2013-14
02-12-2013 id: 1888
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 έως και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013
29-11-2013 id: 1593
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2013
20-11-2013 id: 1883
Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Εξεταστικών Περιόδων Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013
19-11-2013 id: 1881
Η Κυβέρνηση του Ισραήλ επιθυμεί να παράσχει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 22α Νοεμβρίου 2013.
18-11-2013 id: 1879
Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος, εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013, ότι η ορκωμοσία τους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου, ως ακολούθως.
18-11-2013 id: 1878
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2013, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου. Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2013, καθώς και παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α-Λ) και 13:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ-Ω) στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.
15-11-2013 id: 1877
Ενόψει των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 17ης Νοέμβρη, το κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 15 μέχρι και την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013.
13-11-2013 id: 1874
Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των πτυχιούχων φοιτητών των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 στις 10:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου.
13-11-2013 id: 1876
Ημερομηνία διαγωνισμού: 26/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Τμήμα Επιμελητείας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού 25/11/2013, ημέρα Δευτέρα από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00.
13-11-2013 id: 1873
Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2013, θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
12-11-2013 id: 1872
Λόγω αιτήματος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου για διενέργεια γενικής συνέλευσης του Συλλόγου τους, η Πρυτανεία ανακοινώνει ότι, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα την Πέμπτη 14/11/2013, κατά το διάστημα 13:00-17:00.
11-11-2013 id: 1870
Ύλη - προτεινόμενη βιβλιογραφία γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ ακαδ. έτους 2013-14 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
11-11-2013 id: 1869
Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013.
01-11-2013 id: 1866
Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου.
30-10-2013 id: 1861
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 και θα λήξει την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013.
30-10-2013 id: 1860
Με αφορμή τα γεγονότα της 30ης Οκτώβριου 2013, όπου κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έγινε ρίψη δακρυγόνων και βομβών κρότου-λάμψης στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου μας, η Πρυτανεία τονίζει ότι ο χώρος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν προσφέρεται για παιγνίδια τύπου «κλέφτες και αστυνόμοι».
30-10-2013 id: 1859
Οι εγγραφές των υποψηφίων της ειδικής περίπτωσης των πολυτέκνων 2011, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τρίτη 5/11/2013, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
30-10-2013 id: 1858
Ανακοινώνεται ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 ξεκινά την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014.
25-10-2013 id: 1857
Κατόπιν της διενεργηθείσας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ημέρα Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του ΟΠΑ μεταξύ των υποψηφίων Γεωργίου Μπάλτα και Γεωργίου Σιώμκου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος.
25-10-2013 id: 1856
Σας ενημερώνουμε ότι στις 23/10/2013 πραγματοποιήθηκε η 2η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων και ως εκ τούτου η τριμελής Επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την εκλογή του Κοσμήτορα της ΣΔΕ αποφάσισε τη διεξαγωγή κλήρωσης την Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 6212/11-10-2013 προηγούμενη απόφασή της.
25-10-2013 id: 1855
Η τελετή εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, 12:00-14:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα διακοπούν τα προπτυχιακά μαθήματα και η λειτουργία των Γραμματειών των Τμημάτων.
23-10-2013 id: 1854
Σας ενημερώνουμε ότι η τελέτη υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 23/10/2013 και ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, αναβάλλεται λόγω της κατάληψης που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου.
22-10-2013 id: 1853
Σήμερα Τρίτη 22/10/2013, το μεσημέρι, ενώ το πανεπιστήμιο λειτουργούσε κανονικά, οι φοιτητές ήταν στις αίθουσες διδασκαλίας και ήταν σε εξέλιξη τελετή υποδοχής πρωτοετών, εντελώς αιφνίδια και εν αγνοία της Διοίκησης του ΟΠΑ, πολυπληθής αστυνομική δύναμη εισέβαλε στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου και απέκλεισε το οικοδομικό του τετράγωνο.
22-10-2013 id: 1852
Ημερομηνία διαγωνισμού: 26/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ (Πατησίων 76, ισόγειο) μέχρι την Δευτέρα 25/11/2013 και ώρα 14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.
22-10-2013 id: 1851

Σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με ηλεκτρονική ψήφο, σε εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

22-10-2013 id: 1850
Λόγω έκτακτου αιτήματος του ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου για διενέργεια γενικής συνέλευσης του Συλλόγου τους, η Πρυτανεία ανακοινώνει ότι, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προπτυχιακά μαθήματα σήμερα Τρίτη 22/10/2013, κατά το διάστημα 14:00-17:00.
21-10-2013 id: 1849
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 21/10/2013 πραγματοποιήθηκε η 1η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων και ως εκ τούτου η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 από ώρα 10:00 έως 15:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 11/10/2013/Αρ.Πρωτ.ΟΠΑ:6212 ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
18-10-2013 id: 1847
Οι πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι επρόκειτο να εγγραφούν στις 14, 15 και 16 Οκτωβρίου 2013 και δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στις ανωτέρω ημερομηνίες, μπορούν να προσέλθουν για εγγραφή στις οικείες Γραμματείες έως την Τετάρτη 30/10/2013, ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες.
17-10-2013 id: 1846
Οι εγγραφές των υποψηφίων στην ειδική κατηγορία ατόμων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 18/10/2013 μέχρι και 31/10/2013, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 - 14:00, και Παρασκευή 11:00 - 13:00.
15-10-2013 id: 1843
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη εννέα (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013.
15-10-2013 id: 1841
Η Πρεσβεία της Σλοβακίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κινητικότητας, εντός και εκτός Ε.Ε., για έρευνα και μελέτη σε πανεπιστήμια της Σλοβακίας και χρονικό διάστημα το ανώτερο έως 12 μήνες. Όλες οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις επίσημες ιστοσελίδες: http://www.stipendia.sk και http://www.scholarships.sk. Καταληκτικές ημερομηνίες αποστολής της αίτησης και όλων των δικαιολογητικών: 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα Σλοβακίας 16.00, για το θερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2013-14 και 30 Απριλίου 2014 και ώρα Σλοβακίας 16.00, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
14-10-2013 id: 1838
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας.
10-10-2013 id: 1836
Το Συμβούλιο του ΟΠΑ εκφράζει την ανησυχία του για τις εξελίξεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Διοικητικών Υπαλλήλων του και αποδοκιμάζει την προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Βρισκόμενοι προ δεδομένων αποφάσεων στο θέμα αυτό, ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να παράσχει την απαραίτητη ευελιξία στο ΟΠΑ και να διαχειριστεί την απόφαση αυτή με γνώμονα το συμφέρον και τις ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημίου μας, έχοντας ως κύρια προτεραιότητα την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του.
10-10-2013 id: 1835
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού Ελλήνων, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
03-10-2013 id: 1833
Παρατείνεται έως 9 Οκτωβρίου 2013 η κατάθεση αιτήσεων όσων φοιτητών επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα που έχουν ήδη επιτύχει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου & Ιουνίου 2103, συμπεριλαμβανομένων των πτυχιακών εξεταστικών, προκειμένου να επανεξεταστούν σε αυτά. Η ανάλογη αίτηση συμπληρώνεται και κατ