Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2015-16

Η αξιολόγηση μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από 30 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2015.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Οδηγίες οι οποίες έχουν συνταχθεί από το Γραφείο της ΜΟΔΙΠ του Ο.Π.Α.

Η αξιολόγηση των ξενόγλωσσων μαθημάτων θα γίνει με βάση την εξής ανάθεση:

 • Γερμανική Γλώσσα Ι: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • Γερμανική Γλώσσα V: ΔΕΟΣ
 • Γαλλική Γλώσσα Ι: ΔΕΟΣ
 • Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Μ&Ε
 • Γαλλική Γλώσσα V: ΔΕΤ
 • Αγγλική Γλώσσα I: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ: ΛΟΧΡΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΟΙΚ, ΔΕΟΣ, ΛΟΧΡΗ): ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΠΛΗΡ, ΣΤΑΤ, ΔΕΤ): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • Αγγλική Γλώσσα V (ΟΔΕ): ΟΔΕ
 • Αγγλική Γλώσσα V (Μ&Ε): Μ&Ε 

Ο υπεύθυνος σάρωσης των ερωτηματολογίων πρέπει να προσέλθει στο Γραφείο της ΜΟΔΙΠ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τμήμα

Ημερομηνία

Ώρα

Στατιστικής

21/12/2015

9:30 - 12:30

22/12/2015

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

11/1/2016

12/1/2016

Πληροφορικής

13/1/2016

14/1/2016

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

15/1/2015

18/1/2015

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

19/1/2016

20/1/2016

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

21/1/2016

22/1/2016

Οικονομικής Επιστήμης

25/1/2016

26/1/2016

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

27/1/2016

28/1/2016

Το ερωτηματολόγιο κάθε Τμήματος είναι ίδιο με το αντίστοιχο  του ακ. έτους 2014-15.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ