Πορεία φοίτησης και επιτυχίες σπουδών ΠΠΣ

Η κατηγορία πορεία φοίτησης και επιτυχίες σπουδών περιλαμβάνει δεδομένα ποιότητας σχετικά με τους απόφοιτους των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Ειδικότερα, παρατίθενται σχετικοί πίνακες με δεδομένα και γραφήματα τα οποία αφορούν: i) την κατανομή βαθμολογίας και τη μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, και ii) την εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τη διάρκεια σπουδών τους, ως ακολούθως:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

 • Κατανομή  βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων (pdf)
 • Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων και διάρκεια σπουδών (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

 • Κατανομή  βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων (pdf)
 • Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων και διάρκεια σπουδών (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

 • Κατανομή  βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων (pdf)
 • Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων και διάρκεια σπουδών (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

 • Κατανομή  βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων (pdf)
 • Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων και διάρκεια σπουδών (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

 • Κατανομή  βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων (pdf)
 • Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων και διάρκεια σπουδών (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

 • Κατανομή  βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων (pdf)
 • Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων και διάρκεια σπουδών (pdf)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

 • Κατανομή  βαθμολογίας και μέση τιμή βαθμού πτυχίου των αποφοίτων (pdf)
 • Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων και διάρκεια σπουδών (pdf)