Παπαδοπούλου Βαλερή

Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 - 8203 572

Τελευταία ενημέρωση: 24-08-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.