ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 976

Τελευταία ενημέρωση: 18-10-2018

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.