Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 01/12/2023 (All day) - 02/12/2023 (All day) «EU Negotiation Simulation+» | 1-2 Δεκεμβρίου

«EU Negotiation Simulation+» | 1-2 Δεκεμβρίου