Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/11/2023 - 09:15 - 17:00 Nestlé Sales Skills YOUth Day for AUEB Students

Nestlé Sales Skills YOUth Day for AUEB Students

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/11/2023 - 16:15 AI@AUEB talk: "An Introduction to Deep Learning for Natural Language Processing -- from word embeddings to ChatGPT", by Ion Androutsopoulos

AI@AUEB talk: "An Introduction to Deep Learning for Natural Language Processing -- from word embeddings to ChatGPT", by Ion Androutsopoulos