Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/11/2023 - 11:00 1ο Βιωματικό Εργαστήριο Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας από το το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ, 8.11.23, 11:00-13:00

1ο Βιωματικό Εργαστήριο Καλλιέργειας Επαγγελματικής Ταυτότητας από το το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 08/11/2023 - 11:10 Τελετές Ορκωμοσιών Αποφοίτων Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2023

Τελετές Ορκωμοσιών Αποφοίτων Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2023