Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 04/09/2023 (All day) - 08/09/2023 (All day) 20ο Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Κινδύνου & τα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, 4 – 8 Σεπτεμβρίου 2023

20ο Θερινό Σχολείο στη Διαχείριση Κινδύνου & τα Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά, 4 – 8 Σεπτεμβρίου 2023

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 05/09/2023 (All day) Advanced Analytics for Data Science – Blended Intensive Programme (BIP), September 5-15, October 2 and 20, 2023, Naples, Italy

Advanced Analytics for Data Science – Blended Intensive Programme (BIP), September 5-15, October 2 and 20, 2023, Naples, Italy