1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη και Διεθνές Συμπόσιο Αθλητικού Τουρισμού από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών του ΟΠΑ (9 Ιουλίου 2008)

id: 
233

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008 στο Golf Γλυφάδας (Αττική) την 1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη & Διεθνές Συμπόσιο Αθλητικού Τουρισμού.

Σκοπός των Δύο Εκδηλώσεων

Η ευαισθητοποίηση του αθλητικού και τουριστικού τομέα μέσω των αναλύσεων κορυφαίων προσωπικοτήτων της ακαδημαϊκής και επιχειρησιακής κοινότητας, με στόχο τη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Θεματολογία Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης

Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη θα επικεντρωθεί σε μία ολοκληρωμένη σειρά θεμάτων, τα οποία αναφέρονται στον αθλητικό τουρισμό και ειδικότερα:

 1. Τάσεις και Προοπτικές Εναλλακτικού Τουρισμού
 2. Συγκερασμός Τουρισμού και Αθλητισμού στην Ελλάδα
 3. Είδη και Μορφές Ανάπτυξης Αθλητικού Τουρισμού
 4. Μάρκετινγκ Προορισμών που Καλλιεργούν τον Αθλητικό Τουρισμό
 5. Εγκαταστάσεις Αθλητικού Τουρισμού στην Ελλάδα
 6. Επιχειρήσεις Αθλητικού Τουρισμού: Η Περίπτωση των Club Hotels
 7. Αθλητικά Γεγονότα Ομοσπονδιών και Σωματείων στον Τουρισμό
 8. Άσκηση, Αναψυχή και Υγεία στη Σύγχρονη Κοινωνία
 9. Η Εκπαίδευση στα Θέματα Αθλητικού Τουρισμού Διεθνώς
Θεματολογία Διεθνούς Συμποσίου

Το Διεθνές Συμπόσιο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τη διεθνή διάσταση του Αθλητικού Τουρισμού και συγκεκριμένα:

 1. Συγκερασμός Αθλητισμού και Τουρισμού στη Διεθνή Κοινωνία
 2. Διοίκηση Επιχειρήσεων Αθλητικού Τουρισμού
 3. Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων στον Αθλητικό Τουρισμό
 4. Αξιοποίηση Διεθνών Αθλητικών Events στον Τουρισμό
 5. Εξειδικευμένα Παραδείγματα Εναλλακτικού Τουρισμού

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη και το Πρόγραμμα αυτής, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.msmfull.aueb.gr ή/ και διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]