Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

id: 
2199

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσεων εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών, βάσει του άρθρου 53 του Ν.4264/2014, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Τετάρτη 29/10/2014 έως και την Τετάρτη 5/11/2014, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του ατόμου που προσέρχεται για την εγγραφή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]