Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου 2013, Ιουνίου 2013, καθώς και παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων

id: 
1878

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της εξεταστικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2013,θα πραγματοποιηθεί στις 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, καθώς και παλαιοτέρων εξεταστικών περιόδων που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι και την 13η Νοεμβρίου 2013,θα πραγματοποιηθεί στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Α-Λ) και 13:00 (για όσους τα επίθετα αρχίζουν από Μ-Ω) στο Αμφιθέατρο ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Πριν την ορκωμοσία, οι πτυχιούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους τηλεφωνικά (τηλ. 210-8203 310 στους υπεύθυνους πτυχίου κ. Ρωμανό - κα Βούρβαχη) και να προσέλθουν στη Γραμματεία (έναρξη από 22 Νοεμβρίου) προκειμένου να υπογράψουν την καθομολόγησή τους τις ημέρες καιώρες θυρίδας (δηλ. Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-214:00/ Παρασκευή 11:00-13:00), αλλιώς η ορκωμοσία θα θεωρηθεί σαν να μην έχει γίνει.

Κατά την Υπογραφή, θα έχουν μαζί τους υποχρεωτικά Φοιτητική Ταυτότητα, Φοιτητικό Εισιτήριο και Βιβλιάριο Ασθενείας της Σχολής (όσοι έχουν).

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ