Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, T.E.I., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

id: 
1916

Κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, T.E.I., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχων

πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών

βάσει της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α')

στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014