Αιτήσεις ορκωμοσίας πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013 Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

id: 
1869

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία πτυχιούχων περιόδου Ιανουαρίου και Ιουνίου 2013 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013.

Από τη Γραμματεία