Συννάντηση γνωριμίας των Ελλήνων πανεπιστημιακών καθηγητών

Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας των Ελλήνων πανεπιστημιακών καθηγητών που εργάζονται και ερευνούν στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Οργανωτικής Συμπεριφοράς και της Εργασίας/Οργανωτικής Ψυχολογίας πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11 & 12 Μαΐου 2023, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), με τη συμμετοχή άνω των 30 επιστημόνων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Την οργάνωση της συνάντησης είχαν αναλάβει ο Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου και η Διευθύντρια του Προγράμματος Καθηγήτρια Μαρία Βακόλα από το ΟΠΑ, μαζί με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Γκορέζη, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Καθηγήτρια Βικτώρια Μπέλλου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στόχος της συνάντησης, πέραν της γνωριμίας και της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύουν οι συμμετέχοντες, ήταν η δημιουργία του πρώτου επιστημονικού φορέα Ελλήνων πανεπιστημιακών και ερευνητών που απασχολούνται και ερευνούν στους επιστημονικούς τομείς της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και της Εργασιακής/Οργανωσιακής Ψυχολογίας.