Εξέλιξη μέλους ΔΕΠ

Η κυρία Ειρήνη Νικάνδρου, τακτικό μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) και διδάσκουσα στο ΠΜΣ στη ΔΑΔ, ορκίστηκε στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ειρήνης Νικάνδρου εστιάζονται στη Θετική Προσέγγιση στους οργανισμούς και σε καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο διδάσκοντας μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και πλούσια εκπαιδευτική και συμβουλευτική εμπειρία σε επιχειρήσεις στον τομέα της ανάπτυξης διαδικασιών, συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και διεξαγωγής διαγνωστικών ερευνών κουλτούρας και ικανοποίησης και εργασιακής δέσμευσης εργαζομένων.