4ο τεύχος HRM AUEB insights

Δημοσιεύτηκε το 4ο τεύχος HRM AUEB insights, με τα νέα και τις δράσεις της κοινότητάς μας! Επίσης, φιλοξενεί συνέντευξη του Δημήτρη Βασαλάκη, Human Resources Director στη Danaos Shipping Co. Ltd, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής και Απόφοιτος του Προγράμματος. Επίσης, οι  απόφοιτοί μας και μέλη του ΔΣ HR Society AUEB, Igor Bobryk, Talent Acquisition Lead στην Hack The Box και Αλεξάνδρα Κόλλια, L&D Specialist στην Dixons South East Europe μάς μυούν στο “Onboarding”.