Συμμετοχή στην εκδήλωση “Microsoft Envision Greece”

Στην εκδήλωση "Microsoft Envision Greece", την οποία διοργάνωσε η Microsoft την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, συμμετείχαν επιλεγμένοι, βάσει τεχνολογικών επιδόσεων, μεταπτυχιακοί (από τα ΜΠΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΜΠΣ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΜΠΣ Επιχειρηματικής Αναλυτικής) και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ΔΕΤ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η δημιουργία διαλόγου έτσι ώστε σημαντικοί εκπρόσωποι φορέων λήψεως αποφάσεων και εκπρόσωποι της νέας γενιάς των Ελλήνων με εποικοδομητικό τρόπο να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία.

Κύριες θεματικές ενότητες της εκδήλωσης ήταν ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Κυβερνοασφάλεια και η Αειφορία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι κ.κ. Άννα Σάμπελ (Προπτυχιακό Τμήμα ΔΕΤ, μάθημα «Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων / ERPs»), Όλγα Αγγέλη, Σταύρος-Γιώργος Αγκανάς, Μαρία Κεραμιδά και Αλεξάνδρα Τοφαλή (ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού), Μαρία Ζαχαράκη και Γιώργος Παπανικολάου (ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία) και Γιάννης Δημητρίου (ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, συνοδευόμενοι/ες από την Υποψήφια Διδάκτορα Αγγελική Κωστάκη (εισηγήτρια των τεχνολογικών εργαστηρίων) είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στην ενότητα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού «Τhe day after tomorrow», με κεντρικό ομιλητή τον Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και να συμμετάσχουν σε οργανωμένες συζητήσεις. Συγκεκριμένα,  ο τελειόφοιτος του ΠΜΣ στη ΔΑΔ Σταύρος-Γεώργιος Αγκανάς εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις επιδόσεις της χώρας μας στα θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού: «Αν και στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, η Ελλάδα φάνηκε να ξεπερνά τον εαυτό της σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού, παραμένει κάτω από τη βάση και τρίτη από το τέλος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών και δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις. Η χώρα μας κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στην έκδοση του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2021, εμφανίζει χαμηλή διείσδυση στο πολύ γρήγορο Ίντερνετ ….». Επίσης, ο τελειόφοιτος του ΠΜΣ στη ΔΕΤ έθεσε ερώτημα αναφορικά με την αναβάθμιση της εκπαίδευσης που προσφέρεται σε μαθητές και φοιτητές: «Πιστεύεται ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις, μαθησιακό υλικό,, πιστοποίηση γνώσεων, κλπ)  όλων των βαθμίδων, μπορεί να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τις εξειδικευμένες γνώσεις των μαθητών & των φοιτητών έτσι ώστε τα προσόντα τους να είναι επίκαιρα και να συγχρονίζονται με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας οι οποίες συνεχώς μεταβάλλονται και επηρεάζονται καθοριστικά από την τεχνολογία αφενός και αφετέρου από δραματικές αλλαγές σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα;»

Η εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε, μεταδόθηκε και σχολιάστηκε σε ειδική διοργάνωση την Τετάρτη  29 Ιουνίου 2022 (streaming/broadcasting).

Συγχαρητήρια στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας!

    

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 8, 2022 (All day)