Ερευνητικές Διακρίσεις διδασκόντων του ΜΠΣ στην ΔΑΔ

Ερευνητικές Διακρίσεις διδασκόντων του ΜΠΣ στην ΔΑΔ

 

Τρεις διδάσκοντες του μεταπτυχιακού μας είναι μεταξύ των επιτυχόντων για χρηματοδότηση των ερευνητικών τους έργων από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Σημειώνεται ότι  όλες οι ερευνητικές προτάσεις που χρηματοδοτούνται αποτελούν έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, αναφέρονται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής και διαθέτουν σημαντική επιστημονική απήχηση σε διεθνές επίπεδο. Πολλά συγχαρητήρια στους κ.κ. Ελένη Αποσπόρη, Ελεάννα Γαλανάκη και Αλέξανδρο Παπαλεξανδρή. Ακολουθούν σύντομες περιλήψεις των προτάσεών τους.

 

Τίτλος Έργου: Κατανοώντας την γνωστική διάσταση του job crafting και την αυτέργεια: Πώς οι ενεργοί εργαζόμενοι αναθεωρούν την εργασία τους και αφήνουν το αποτύπωμά

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη

Σύντομη Περίληψη:

Το έργο στοχεύει στο να διερευνήσει το πως μπορεί ένας ενεργός εργαζόμενος μέσω της διαδικασίας  επαναπροσδιορισμού της εργασίας του να αποκαλύψει ποιος πραγματικά είναι με το να κάνει ορατό το ποιόν του, την ταυτότητα του και την προσωπικότητα του στους γύρω του και τι αποτελέσματα μπορεί αυτό να φέρει σ’ ένα εργασιακό χώρο. Η έρευνα θα διεξαχθεί σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπου μέσω μικτών ερευνητικών εργαλείων θα διερευνηθεί εις βάθος ο ρόλος της αυτέργειας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Τίτλος Έργου: HRMinSMEs -Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Επιστημονική Υπεύθυνη: Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη

Σύντομη Περίληψη:

Το έργο στοχεύει στη μελέτη της ΔΑΔ στις Μ.Μ.Ε. προκειμένου να εντοπίσει και να προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές που υποστηρίζουν και ενισχύουν την καινοτομία και την επιχειρηματική αποδοτικότητα. Στην έρευνα, εκτός από τον φορέα υποδοχής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (από το οποίο συμμετέχουν επίσης οι καθηγήτριες Λήδα Παναγιωτοπούλου και Ειρήνη Βουδούρη), συνεργάζονται τρία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (από Ιρλανδία, Κύπρο, Η.Β) .

 

 

Τίτλος Έργου: ORGLEARN - Οργανωσιακή μάθηση και εταιρική απόδοση: Μία πολυεπίπεδη και διαχρονική έρευνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής

Σύντομη Περίληψη:

Το έργο  στοχεύει στο να διερευνήσει τους παράγοντες που επιδρούν στην οργανωσιακή μάθηση (organizational learning) και να εξετάσει τους παράγοντες που πιθανώς να επηρεάζουν τη σχέση της με την καινοτομία και εν γένει με την απόδοσης ενός οργανισμού. Στην έρευνα, εκτός από τον φορέα υποδοχής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχουν και άλλο ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) καθώς και ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (Rotterdam School of Management, Erasmus University).