Έρευνα: «Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση»

Έρευνα με θέμα «Πανδημία και ψηφιακή προσαρμογή στη ΔΑΔ: τηλεργασία & τηλεκπαίδευση» από το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τον Νοέμβριο του 2020 (30/10-30/11/20) στο Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διενεργήθηκε έρευνα σε εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η έρευνα διεξήχθη με την επιστημονική ευθύνη της διδάσκουσας του Μεταπτυχιακού μας κας Γαλανάκη Ελεάννας και είχε θέμα την ψηφιακή προσαρμογή στο χώρο της ΔΑΔ, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, στα πλαίσια του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Δείτε την έκθεση της έρευνας